Drugo srečanje partnerjev Erasmus+ projekta Prva generacija, druga možnost

Izobraževalni center Geoss je med 25. in 27. februarjem gostil drugo projektno srečanje projekta Prva generacija, druga možnost – Borimo se proti zmanjševanju osipa v šolah z družino in skupnostjo, ki se izvaja v okviru programa Erasmus+. Osnovne in srednje šole v lokalnih skupnostih partnerskih institucij obiskujejo učenci različnih narodnosti. Cilj projekta je zagotoviti osnovnim in srednjim šolam v večkulturnih skupnostih nabor orodij za pomoč učencem in njihovim staršem pri vključevanju in pri doseganju rezultatov v šoli. Program usposabljanja za starše nudi jezikovno podporo staršem, da bi ti lažje pomagali svojim otrokom pri domačih nalogah, razumevali šolsko dokumentacijo in spodbuja funkcionalno pismenost. Prav tako je pomembo, da se ženskam – materam, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij omogoči, da gredo iz hiše in se družijo z ženskami drugih narodnosti. V obeh, tako osnovnošolskem kot srednješolskem izobraževanju, je starševska vključenost zelo pomembna in dokazano pozitivno vpliva na doseganje učnih rezultatov. Namen projekta je preprečiti opuščanje šole v skupnosti priseljencev ter spodbuditi starše, da ti postanejo aktivni udeleženci v šolskem okolju. V okviru projekta pa bo zasnovana tudi spletna digitalna platforma z digitalnim slovarjem, ki bo vključeval šolsko izrazoslovje v jezikih vseh v projekt vključenih staršev.

Partnerji so ob tej priložnosti skupaj zasnovali 3- dnevni program učne mobilnosti za starše, ki se bo izvedel v mesecu juniju v Schrobenhausnu v Nemčiji. Program bo obsegal tako teoretični del, namenjen spodbujanju staršev na področju timskega dela, komunikacije, vzgoje in drugih mehkih veščin, pa tudi različne praktične delavnice ter predstavitev kulinarike posameznih izvornih držav, veliko pa bo priložnosti tudi za medsebojno druženje. Vsak od partnerjev lahko na program mobilnosti povabi 8 staršev, ki se bodo tega zanimivega programa udeležili brezplačno. Zainteresirani starši vabljeni, da nas kontaktirate! Izobraževalni center Geoss bo v okviru projekta organiziral tudi brezplačni tečaj slovenskega jezika za starše otrok priseljencev, ki se bo izvajal od 12. marca do 30. aprila, prijave še potekajo!

V okviru srečanja smo udeležencem iz šestih držav – poleg Slovenije v projektu sodelujejo še organizacije za izobraževanje odraslih iz še Malte, Nemčije, Španije, Italije in Grčije – predstavili dediščino rudnika Sitarjevec, grad Bogenšperk in jih popeljali po Ljubljani.

Spremljajte na nas uradni spletni strani projekta https://citizensfirst.eu/

2020-05-08T11:10:10+01:00