FGSC2020-06-08T14:44:23+01:00

Prva generacija, druga možnost: Borimo se proti zmanjševanju osipa v šolah z družino in skupnostjo

Cilji

 • Omogočiti imigrantskim staršem enake priložnosti kot jih imajo drugi člani evropske skupnosti – jim omogočiti boljše razumevanje komunikacije v šoli, šolski sistem gostujoče države in zakonodajo v okviru šolskih pravil, pravic, državljanskih obveznosti itd.
 •  Zagotoviti uspeh na vseh izobraževalnih stopnjah (stopnja imigrantskih učencev, ki ponavljajo razred je večja kot pri drugih učencih)
 • Spodbujati sinergijo in kreirati mrežo javnih šol. Glavna komponenta projekta je promovirati izmenjavo izkušenj, informacij in praks
 • Izboljšati kvaliteto izobraževanja z ustvarjanjem prijetne šolske atmosfere, ki bo spodbudila participacijo staršev
 • Opozoriti na pomembnost usposabljanja in kvalifikacij za pridobivanje dobre zaposlitve in posledično biti manj izpostavljen za izkoriščanje na trgu dela
 • Spodbujati povezavo med izobrazbo in zaposlitvijo

Aktivnosti

 • mednarodni projektni sestanki
 • mobilnost za odrasle učeče se
 • dvoletni program usposabljanj
 • aktivnosti za starše.

Rezultati

 • spletna platforma z vsemi vsebinami programa usposabljanja, ki bo vključevala tudi druge pomembne informacije kot razlaga šolskega sistema, povezave do uporabnih spletnih strani, psihološka podpora itd.
 • slovar izobraževalnih terminov prevedenih iz arabskega jezika v 7 gostujočih jezikov, angleščino in francoščino.

Vplivi na okolje

 • izboljšanje jezikovih veščin in kompetenc imigrantskih staršev, predvsem komunikacija v tujih jezikih, digitalne kompetence, učenje učenja, kulturno zavedanje in izražanje. To pripomore k večji zaposljivosti, samozavesti in vključevanju v gostujočo državo
 • vključevanje imigrantskih staršev v šolsko okolje in širšo skupnost
 • povečano število učečih se imigrantskih staršev
 • organizacija aktivnosti kot so šolske prireditve, festivali, katere manjšajo medkulturne razlike med gostujočo državo in priseljenimi starši.

Partnerji

SPLETNA STRAN PROJEKTA FGSC
VSE NOVICE PROJEKTA FGSC