MeTURA2020-05-27T11:22:58+01:00

MeTURA – Nazaj h koreninam

Cilji

 • Razvoj znanj izobraževalcev in razširitev ponudbe vseživljenjskega učenja (VŽU) za družine in odrasle družinske člane z motnami v duševnem razvoju (ODČMD), predvsem na področju terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja
 • Zagotoviti pogoje za razvoj znanj izobraževalcev za prijaznejše in kakovostnejše izobraževanje družin in ODČMD
 • Približati VŽU družinam in ODČMD v njim dostopnem domačem okolju
 • Utrditi zavesti med družinami, ODČMD in odraslimi ranljivimi skupinami, da je učenje kot vseživljenjski proces za večjo samostojnost lahko zabaven proces in odlična priložnost za druženje v naravi in kuhinji.

Aktivnosti

 • mednarodni projektni sestanki
 • kratkotrajno usposabljanje osebja
 • usposabljanje za izobraževalce/mentorje za izvajanje Družinskega izobraževanja MeTURA – Nazaj h koreninam
 • usposabljanje za družine in odrasle družinske člane z motnjami v duševnem razvoju za izvajanje Družinskega izobraževanja MeTURA – Nazaj h koreninam
 • izvedba pilotne/testne delavnice terapevtskega vrtnarjenja
 • izvedba pilotne/testne delavnice terapevtskega kuhanja
 • nacionalna konferenca MeTURA – Učim se za življenje v vseh partnerskih državah
 • festival MeTURA – Izobraževanje odraslih skozi družinsko terapevtsko vrtnarjenje in družinsko terapevtsko kuhinjo (Karlovac, London, Palermo)
 • zaključna mednarodna konferenca MeTURA (Litija).

Rezultati

 • študije, analize in raziskave (javno objavljene in prosto dostopne),
 • metodologija Družinskega izobraževanja MeTURA (javno objavljena in prosto dostopna),
 • andragoško gradivo za izvedbo Družinskega izobraževanja MeTURA – Nazaj h koreninam (javno objavljena in prosto dostopno),
 • priročnik za izvedbo Družinskega izobraževanja MeTURA – Nazaj h koreninam (javno objavljen in prosto dostopen ob zaključku projekta).

Vplivi na okolje

 • povečana udeležba izobraževalcev, družin in ODČMD v VŽU in sodelovanje širše skupnosti pri aktivnostih,
 • razširitev andragoških kariernih možnosti za izobraževalce,
 • krepitev socialnih vezi družinskih članov znotraj družine in v družbi,
 • okrepljenje temeljne veščine svojcev in ODČMD, večja samostojnost, okrepljeno psihično in fizično zdravje ODČMD,
 • partnerske institucije izvajajo Družinsko izobraževanje MeTURA  in s tem razširijo nabor izobraževalnih aktivnosti s programom VŽU,
 • relevantna javnost je seznanjena z novo metodo VŽU družin in ODČMD,
 • širjenje sistemskega neformalnega priložnostnega VŽU za ranljive skupine.

Partnerji

SPLETNA STRAN PROJEKTA MeTURA
FACEBOOK STRAN PROJEKTA MeTURA
VSE NOVICE PROJEKTA MeTURA