MeTURA2019-08-08T08:15:21+00:00

MeTURA

VSE NOVICE PROJEKTA MeTURA
FACEBOOK STRAN PROJEKTA MeTURA

EU PROGRAM: Erasmus+ K2 (Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks)
YEAR: 2018

Družinsko izobraževanje MeTURA – Nazaj h koreninam, terapevtsko družinsko vrtnarjenje in terapevtsko družinsko kuhanje za samostojnejše življenje odraslih družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju.

Med izvajanjem programov vseživljenjskega učenja (VŽU) za ranljive odrasle, še posebej za člane Društva Sožitje iz Litije, smo v IC Geoss zaznali vrzeli v znanjih naših izobraževalcev za učinkovite učne priložnosti družin in njihovih odraslih družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju (ODČMD) za njihovo večjo angažiranost pri vključitvi v programe izobraževanja odraslih (IO). V Predpripravah (oktober 2018-januar 2019) smo skladno z načeli ReNPIO SLO 2013-2020 in ugotovitvami partnerja Zveze Sožitje izvedli nacionalno raziskavo, ki je vključevala ugotovitve njihovih raziskav, izkušenj, potreb, smernic družinskega VŽU za družine in ODČMD in načela njihovega Razpisa nacionalnih programov 2018. Srečali smo se s partnerjem Zvezo Sožitje na okrogli mizi, ugotovili, da se s podobnimi potrebami srečuje večina organizacij IO v Sloveniji (še posebej velik primankljaj ponudbe IO za ranljive je v Zasavju) in da je VŽU strokovno priznana potreba in pravica ODČMD, vendar jim, razen redkih izjem v institucionalnem varstvu v Sloveniji ni dostopna, ker zahteva posebna andragoška znanja in usposobljene mentorje, metode, orodja, pristope, dostopnost in individualizirane učne programe. Na podlagi ugotovitev smo zasnovali projektno idejo, ki rešuje zaznane potrebe izobraževalcev VŽU na povsem inovativen način, zato ustreznih komplementarnih partnerjev za njeno izvedbo v Sloveniji nismo našli. Raziskavo smo razširili v EU okolje, proučili izvedene analize in relavantne projekte, dejavnosti organizacij IO za ranljive odrasle in ugotovili, da se s podobnimi težavami srečujejo v širšem EU okolju. V partnerstvo smo povabili komplementarna partnerja Thrive in UOSIKAŽU, ki sta zaznala enake potrebe. Projektno idejo smo v januarju 2018 predstavili Networking workshops-u, IDEAS+ 2018 v organizaciji CESIE iz Italije v Bruslju (67 sodelujočih organizacij IO iz EU), kjer smo dobili še dodatno potrditev, da projektna ideja rešuje pomembne vrzeli izobraževalcev VŽU v širšem EU okolju in na podlagi razprave na srečanju k sodelovanju povabili še komplementarnega partnerja CSC Danilo Dolci. Partnerji smo skupaj nato pripravili vsebine projekta. Strateško partnerstvo je ciljno usmerjeno k razvoju inovativnih rezultatov za učinkovitejše trajnostno VŽU družin, njihovih ODČMD za večjo samostojnost, s potencialom vodenega trajnega samoizobraževanja v domačem okolju in v naravi.