Povezujmo se2022-02-09T12:07:31+02:00

Povezujmo se

Cilji

 • Ozaveščati o situacijah mladih mater, ki so lahko, glede na raziskave, ena od skupin, ki je hitreje izpostavljena osamljenosti in izolaciji.
 • Razviti učni načrt in učno gradivo ter spletno platformo za komunikacijo in usposabljanje.
 • Razviti načine za opolnomočenje žensk, da bodo imele večji nadzor nad svojo prihodnostjo in življenjem.
 • Razviti učno gradivo, ki ga lahko uporabljajo druge organizacije in države za omenjene namene.
 • Razviti platformo za matere s katero lahko upravljajo same in jo uporabljajo za mreženje, razvijanje idej in povezovanje z materami v enakih situacijah.

Aktivnosti

 • Razvijanje intelektualnih rezultatov.
 • 3 mednarodni projektni sestanki.
 • 7 multiplikativnih dogodkov.
 • Usposabljanje izobraževalcev.
 • Razširjanje rezultatov.

Rezultati

 • Analiza potreb ciljne skupine (preučevanje sekundarnih virov, izvajanje intervjujev in vprašalnikov).
 • Oblikovanje učnega načrta, programa usposabljanja in prosto dostopnih izobraževalnih vsebin.
 • Need to Connect platforma in NTC skupnost in platforma za usposabljanje, ki vsebuje podatke v angleščini in jezikih sodelujočih partnerskih držav (predstavitev partnerjev, splošne informacije o projektu, projektni rezultati).

Vplivi na okolje

 • Omogočiti sodelujočim organizacijam, ciljnim skupinam in deležnikom informacije o stanju v partnerskih državah in primere dobrih praks, ki se nanašajo na mlade matere.
 • Pridobivanje novih veščin in kompetenc na področju uporabe kreativne umetnosti za opolnomočenje mladih žensk.
 • Ozaveščati oblikovalce politike o tem, kako lahko koristijo in morda prilagodijo rezultate projekta v svojih prizadevanjih za opolnomočenje in podporo mladim materam.

Partnerji

Projekt traja od 1. 11. 2020 do 1. 11. 2023, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA NEED TO CONNECT
FACEBOOK STRAN PROJEKTA NEED TO CONNECT
VSE NOVICE PROJEKTA NEED TO CONNECT