Aktivnosti v programu2020-06-08T12:46:09+02:00

Aktivnosti v programu

Zaradi lažjega uresničevanja ciljev posameznikov vključenih v program ter samo uspešnost programa, je pomembna sinergija med iskalci zaposlitve, delodajalci ter predstavniki drugih institucij. Tokrat so nas obiskali predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje. Mojca Borišek, svetovalka na Uradu za delo Litija, Andreja Železnik, svetovalka za delodajalce in Matej Krajšek, rehabilitacijski svetovalec, so nam ponudili izčrpne ter uporabne informacije.

Delavnica, pri katerih so udeleženci pridobivali nove veščine, smo oblikovali glede na samo dinamiko dela v skupini, glede na interese in močna področja posameznikov. S svobodnim umetnikom Tomažem Dernovškom, so udeleženci odkrivali svoje talente in močna področja.

           

Obiskali smo predstavnike različnih institucij in organizacij (Mestni muzej Litija, VDC Litija, Mladinski center, Dom Tisje….). Udeleženci so spoznavali kaj jim lahko nudijo organizacije lokalnega okolja, kakšne programe izvajajo in kako poteka delo ter aktivnosti v organizacijah.

       

Delavnice s področja računalniške pismenosti so pomembne in udeležencem omogočajo nadgrajevanje digitalnih kompetenc. Začetki so usmerjeni v spoznavanje programa Word, spletnih brskalnikov, uporabo elektronske pošte. Dotaknili smo se tudi oblikovanja vizitk in navidezne spletne strani. Pri tem so se razvijale tudi nove podjetniške ideje.

Cilje s področja zaposlovanja in pridobivanja novih znanj, osebnostne rasti se trudimo doseči z delavnicami poklicne orientacije (pregled prostih delovnih mest, pisanje življenjepisov in ponudb z delo, priprave na razgovore, igre vlog…), z delavnicami za vrednotenje in spoznavanje lastnih kompetenca. Poleg naštetega tudi delavnice o poslovnem bontonu in komuniciranju, svetovanje glede nadaljevanja, zaključevanja šolanja, tematike varovanja zdravja na delovnem mestu, uporaba metode SMART za dosego ciljev…

Facebook stran projekta
VSE NOVICE PROJEKTA

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si