Aktiviranje nas bogati

S programom socialne aktivacije – Točko SoDELOVANJA smo tudi junij napolnili s svojim neumornim aktiviranjem. Junija so udeleženci še vedno vestno hodili k delodajalcem po nabor izkušenj, znanj in poznanstev, 2 x v tednu pa na Izobraževalnem centru Geoss v programih spoznavali različne plati trga dela in drugih posredno ali neposredno s tem povezanih tem. S finančno pismenostjo so se naši udeleženci že spoznali, v juniju pa ta znanja nadgrajevali. Reševali so tudi vprašalnik SVOS, ki jim je pokazal odličen uvid v močna področja in konkretiziral področja interesov. Vročinski val pa tudi nam ni prizanesel. Na bogatenje kulturnega kapitala smo se zato odpravili v litijski Rudnik Sitarjevec, kjer smo se prijetno hladili na njegovih konstantnih 10 stopinjah Celzija. Po barvitosti rudnika z zares bogato zgodovino in lepo sodobno predstavitvijo nas je vodila predstavnica TIC Litija. Nekaj vtisov udeležencev delimo na spodnji razglednici.