Učni projekt “Milo za darilo”

Izdelek Milo za darilo (naravno milo) je nastalo v programu Socialne aktivacije, Točka SoDELOVANJA.

Kako smo prišli na idejo za izdelek? V programu smo v mesecu decembru 2019 sodelovali na prednovoletnem sejmu v Litiji. Za prepoznavnost programa smo pripravili promocijsko stojnico na kateri smo podarili naravna mila. Naravna mila smo v programu izdelovali v sklopu aktivnosti pridobivanja novih veščin. Milo smo lično zavili ter ustrezno etiketirali. Naleteli smo na pozitivne odzive mimoidočih.

Po uspešno zaključenem prvem učnem projektu (Zbiranje in izmenjava oblačil), smo z udeleženci programa, ki niso vključeni v proces spoznavanja dela pri delodajalcih, razmišljali, kako bi z učnim projektom nadaljevali oziroma s katerim projektom lahko delo začnemo povsem od začetka.

Ideja o tem, da bi v lokalnem okolju ponudili naravno milo kot darilo, je začela zoreti.

Odločili smo se ponuditi ličen, naraven izdelek, ki ga v lokalnem okolju še nismo prepoznali. Izdelek, ki bo zaradi izgleda, embalaže izgledal kot darilo (spominek, pozornost) in kot takega smo ga želeli tudi predstaviti v končni obliki.

Prepoznali smo priložnost, kjer bodo udeleženci, vključeni v učni projekt, nadgrajevali že pridobljene kompetence, ter pridobivala nove veščine samostojnega raziskovanja trga, organizacije dela ter virov in promocije izdelka, ki so ga ustvarili sami, z lastno zamislijo od idejne zasnove do končnega izdelka.

2020-05-12T09:26:13+02:00