S partnerji smo se srečali v Limassolu

IC Geoss je letos zimo odganjal tudi na Cipru. S partnerji Erasmus+ projekta YOUTHECO smo se namreč srečali februarja, ravno začasa pustovanja v Sloveniji oziroma ciprskega karnevala. Kljub temu pa je bil sestanek izredno bogat in produktiven. S partnerji smo se pregledali dosedanje opravljeno delo in določili roke za prihajajoče naloge. Naredili smo načrt dela in zastavili poti širjenja rezultatov projekta in mreženja med ciljnimi skupinami – mladimi osipniki in ženskami. V ozelenjenih prostorih lokalnih nevladnih organizacij se je med partnerji ustvarila produktivna in domača klima. Sestanek smo zaključili s sklepčnimi ugotovitvami, da nam je zelo koristil in bo pripomogel k prihodnjemu delu na projektu.