RUŠČINA

  • 60 pedagoških ur
  • 2 x tedensko v popoldansko-večernih urah

Učenje ruskega jezika bo zelo zanimivo. Na začetku bomo spoznali rusko abecedo – алфавит. Naučili se bomo osnov ruske slovnice, pisati in brati v ruščini. Na tečaju pa bomo obravnavali tudi teme, ki nam pomagajo, da se boste znašli v vsakdanjih življenjskih situacijah. Spoznali boste tudi, kako poiskati informacije v ruskem internetu. Pogovarjali se bomo o Rusiji, njeni kulturi, običajih, ruski kulinariki, prelistali bomo tudi kakšno rusko revijo in časopis. Tako bomo skupaj spoznavali in širili besedišče na temo družine in doma, kraja bivanja, dela in prostega časa, potovanj, prehrane, telefoniranja itd. Spoznali se bomo tudi s pisanjem različnih besedil, kot so pisma, navodila in opisi. Naučili se boste rezervirati sobo, naročiti kosilo ali pijačo, predstaviti in opisati sebe ter svoj poklic in se na splošno predstaviti rusko govorečemu svetu. V pomoč pri usvajanju znanja vam bodo številna dodatna gradiva, učni listi, preglednice, mini slovarčki… Ob vsem tem pa bomo upoštevali tudi vaše želje, saj boste lahko tudi sami predlagali kakšno zanimivo besedilo, temo ali pa željo, da bi še poglobili katero od že obravnavanih tem.

Za osnovni tečaj ruskega jezika predznanje ni potrebno. Potrebujete le željo po učenju ruskega jezika. In vsak strah pred neznanjem cirilice je odvečen, saj bomo z učenjem začeli postopoma.

V nadaljevalnem tečaju lahko svoje znanje razširite in nadgradite. Ponuja spoznavanje novih, za komunikacijo nujno potrebnih časov, novo in še bolj razširjeno besedišče, izraze, fraze, nove strukture… V pomoč pri osvajanju gradiva vam bodo številna dodatna gradiva, učni listi, preglednice, mini slovarčki… Ponudili vam bomo tudi možnost pisanja krajših in daljših oziroma uradnih in bolj osebnih besedil. Ob vsem tem pa bomo upoštevali tudi vaše želje, saj boste lahko sami predlagali kakšno zanimivo besedilo, temo ali pa željo, da bi poglobili katero od obravnavanih tem.

CENA TEČAJA SE PRILAGAJA GLEDE NA ŠTEVILO UR IN ŠTEVILO TEČAJNIKOV V SKUPINI

PRIJAVI SE