Socialne inovacije za boljše življenje2023-05-31T12:33:53+02:00

So I BeLiv – Socialne inovacije za boljše življenje

Cilji

 • Ugotoviti kateri vidiki življenja mladih so bili oz. še vedno so najbolj prizadeti zaradi COVID-19 epidemije, kakšne so dejanske potrebe ciljne skupine.
 • Kot odgovor na ugotovljene potrebe predlagati rešitve (nove socialne inovacije) in podati predloge odločevalcem kako jih lahko vključijo v procese odločanja.

Aktivnosti

5 mednarodnih dogodkov:

 1. Mednarodna konferenca Hrvaška (april 2023)EVENT DESCRIPTION SHEET
  Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 135 udeležencev; 26 mednarodnih in 109 lokalnih. 8 udeležencev se je dogodka udeležilo iz Slovenije, 8 iz Španije, 4 iz Francije, 6 iz Italije, preostalih 109 pa iz Hrvaške.
  Kraj/datum: Dogodek je potekal v Šibeniku (Hrvaška), dne 13/4/2023.
  Kratek opis: Cilj dogodka je bil predstaviti izsledke raziskave, izvedene v partnerskih državah, na temo Vpliv COVID-19 na življenje mladih ter z udeleženci razpravljati kako se soočati oz. odpravljati težave mladih povzročene zaradi pandemije. Na temo je bilo pripravljeno eno mednarodno poročilo.
 • Mednarodna konferenca Italija (september 2023)
 • Mednarodna delavnica Slovenija (januar 2024)
 • Izmenjava dobrih praks Španija (maj/junij 2024)
 • Zaključna mednarodna konferenca Francija (november 2024)

Rezultati

 • Poročilo o vplivih COVID-19 na mlade v sodelujočih državah.
 • Poročilo z dobrimi praksami kako so lokalne vlade reagirale na COVID-19 krizo v sodelujočih državah.
 • Pregled metodologij in strateških reakcij kot odziv na globalne krize (predvsem na COVID-19).
 • Pregled obstoječih socialnih inovacij, ki razrešujejo problematike s katerimi se soočajo mladi.
 • Predlogi novih socialnih inovacij za reševanje problematik s katerimi se soočajo mladi.

Vplivi na okolje

 • Spodbujanje aktivnega državljanstva med mladimi.
 • Spodbujanje uporabe pristopa “od spodaj navzgor” med odločevalci pri oblikovanju politik za mlade.

Partnerji

Sodelujejo tudi pridruženi partnerji:

Projekt traja od 1. 12. 2022 do 31. 11. 2024, sofinancira ga Evropska unija.

Razpis: CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT

Kontakt: info@ic-geoss.si, 00386 31 737 399

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

VSE NOVICE PROJEKTA
Go to Top