YOUTHECO2023-07-11T11:28:12+02:00

YOUTHECO – Eko-podjetništvo in razvoj spretnosti zelenega sektorja za vključujoče zaposlovanje osipnikov in žensk

Cilji

 • Izpopolnjevanje in/ali prekvalifikacija mladih osipnikov in žensk ob pridobivanju spretnosti, potrebnih za rastoče zeleno gospodarstvo, zagotavljanje novih poklicnih poti, po katerih je zdaj in za prihodnost veliko povpraševanja, in sicer z usposabljanjem na področjih zelenega sektorja (oskrba gozdov, zmanjševanje odpadkov, socialno kmetijstvo, oskrba z energijo, zelena oskrba v mestih, ekološki turizem, zeleno podjetništvo).
 • Zagotoviti izobraževanje, praktične izkušnje in povezave z ustreznimi deležniki mladim osipnikom in mladim ženskam, da bodo lahko izstopili iz brezposelnosti in začeli svojo poklicno pot v zelenem sektorju, in sicer z gradivi za usposabljanje in digitaliziranimi viri, pa tudi z izobraževalnimi obiski na delovnih mestih (work-shadowing) in okroglimi mizami, namenjenimi mreženju.
 • Povečanje medsektorskega in transnacionalnega sodelovanja za spodbujanje socialnega in gospodarskega vključevanja ranljivih skupin – osipnikov med sodelujočimi organizacijami in praktiki, aktivnimi na področju zaposlovanja mladih.
 • Uporaba metodologije participativnega akcijskega raziskovanja za soustvarjanje pri oblikovanju in razvoju projektnih dejavnosti s pomočjo uporabniške fokusne skupine, ki jo sestavlja 30 mladinskih praktikov, strokovnjakov iz zelenega sektorja, osipnikov in žensk.

Aktivnosti

V okviru projekta bomo izvajali 5 delovnih paketov (WP)

 • WP1 – Vodenje in koordinacija projekta, zagotavljanje kakovosti in evalvacija.
 • WP2 – YOUTHECO paket usposabljanja in izvajane
 • WP3 – Spletna baza YOUTHECO
 • WP4 – Pospeševanje pridobivanja znanja z izobraževalnimi obiski na delovnih mestih in soustvarjanjem političnih priporočil.
 • WP5 – Diseminacija in koriščenje rezultatov.

Rezultati

 • Paket za usposabljanje na voljo v šestih jezikih (ang., nem., gr., mt., slo., pl.), ki vsebuje tečaj za usposabljanje mladinskih delavcev in izobraževalcev s 7 moduli (tj. oskrba gozdov, zmanjševanje odpadkov, socialno kmetijstvo, oskrba z energijo, zelena oskrba v mestih, ekološki turizem, zeleno podjetništvo).
 • Prosto dostopna e-zbirka orodij za mlade osipnike in ženske. Zbirka bo vsebovala 60 sredstev, temelječih na ogrodju Greencomp, ki gradi znanje o sedmih ključnih zelenih sektorjih Paketa za usposabljanje.
 • Krepitev zmogljivosti z 72 mladinskimi strokovnjaki in izvajanje delavnic s 180 mladimi osipniki in mladimi ženskami.
 • Spletna baza YOUTHECO, ki vključuje e-bazo podatkov o zelenem sektorju  s 30 vključenih organizacij/podjetij iz zelenega sektorja in 30 mladih osipnikov za opravljanje izobraževalnih obiskov na delovnih mestih.
 • Virtualne okrogle mize za dialog z vključenimi 40 strokovnjaki zelenega sektorja, odločevalci, izobraževalci, mladinskimi delavci, mladimi osipniki in ženskami za soustvarjanje Priročnika z napotki za politiko in prakso.
 • Pet lokalnih dogodkov za ozaveščanje in ena kampanja v družbenih medijih, s katerimi se bo doseglo prek 250.000 ljudi s strateško pripravljenim načrtom za trajnostno razširjanje in koriščenje.

Vplivi na okolje

 • Opolnomočenje mladih in okoljskih organizacij z najsodobnejšimi orodji za usposabljanje in spletnimi orodji.
 • Izboljšanje ozaveščenosti in znanja ustreznih deležnikov, saj bodo lahko sodelovali in imeli koristi pri projektu ter bili del mreže YOUTHECO, kar bo izboljšalo njihove možnosti za sodelovanje s podobnimi organizacijami iz različnih držav in sektorjev ter z večjim številom organizacij.
 • Izboljšanje znanja in spretnosti zaposlenih v partnerskih organizacijah na področjih projekta in širše ter krepitev tesne mreže sodelujočih organizacij.

Partnerji

Projekt traja od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2024, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA
VSE NOVICE PROJEKTA
Go to Top