Uvodno srečanje partnerjev Erasmus projekta Com4AgriPlant

Uvodno srečanje partnerjev Erasmus projekta Com4AgriPlant Izobraževalni center Geoss in Kmetijski inštitut Slovenije sta gostila uvodno projektno srečanje Erasmus projekta Com4AgriPlant - Stripi za promocijo kmetijstva, ki temelji na rastlinski pridelavi za prehrano ljudi. Partnerji razpravljamo o osnutkih obrazcev, ki jih bomo uporabljali za uvodno raziskavo o obstoječih promocijskih strategijah ter priložnostih vseživljenjskega učenja na področju rastlinske pridelave in potrošnje na lokalnih, nacionalnih in evropski ravni (t.i. plant-based farming). Tej fazi bo sledila izdelava učne metodologije in zbirke orodij za izobraževalce odraslih, svetovalce in predavatelje, ki bo temeljila na stripih kot inovativnem učnem orodju [...]