Kreativni Pop, projekt, ki spodbuja dobro počutje starejših preko kreativnih medgeneracijskih aktivnosti

Partnerji Erasmus projekta »CREATION POP – Kreativni pristop družbenega recepta: spodbujanje dobrega počutja starejših preko medgeneracijskih aktivnosti, ki temeljijo na kreativnosti«, smo na uvodnem srečanju marca letos v Palermu zarisali konkretne korake za izvajanje vseh petih rezultatov projekta. V projektu sodelujejo organizacije CESIE iz Italije, Dublin City University z Irske, Associacio La Xixa Teatre iz Španije, Laurea Ammattikorkeakoulu s Finske ter Gerontološki raziskovalni inštitut in Izobraževalni center Geoss iz Slovenije.

Na drugem mednarodnem projektnem srečanju, ki je potekalo septembra v Dublinu, smo razpravljali o zanimivih rezultatih prve faze projekta – skupnega poročila o potrebah starejših v povezavi z njihovim socialnim vključevanjem, ki ga je pripravil irski partner DCU. Nacionalna poročila smo partnerji pripravili na podlagi vprašalnikov s starejšimi v našem okolju ter raziskave nacionalnih politik in usmeritev na tem področju. V nadaljevanju bomo pripravili študijo o medgeneracijskih učnih aktivnostih za socialno vključevanje starejših, ki jo vodi IC Geoss, oblikovali metodologijo in zbirko orodij ter spletno platformo z vsemi končnimi gradivi.

Spremljajte nas na spletni strani https://creationpop.eu/ in Facebook strani https://www.facebook.com/creationPOP.eu