Kreativni Pop2022-03-24T10:58:58+02:00

Kreativni Pop – Družbeni recept za kreativni pristop: spodbujanje dobrega počutja starejših preko kreativnih medgeneracijskih aktivnosti

Cilji

 • Zagotovitev novih, inovativnih načinov socialne vključenosti za starejše preko kreativnih umetnosti (gledališče).
 • Dvig ozaveščenosti med mlajšimi generacijami in tudi med starejšimi, da imajo le-ti veliko izkušenj, ki jih lahko delijo z mlajšimi generacijami in da so njihovi glasovi pomembni in da jih morajo izraziti.
 • Razviti gledališke aktivnosti, ki ustvarjajo varen prostor za izražanje in izzivanje stereotipov, povezanih s starostjo.
 • Izboljšati kompetence izobraževalcev in drugega osebja v izobraževanju odraslih ter izboljšanje razpoložljivosti visoko kakovostnih učnih priložnosti za odrasle, ki jim bodo omogočile večjo socialno vključenost.

Aktivnosti

 • Razvoj 5 glavnih projektnih rezultatov (analiza potreb starejših, študija medgeneracijskega poučevanja in učenja, Creation POP metodologija in zbirka orodij, spletna platforma).
 • 5 mednarodnih projektnih sestankov.
 • 5 multiplikativnih dogodkov.
 • 1 aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja – za izobraževalce/ponudnike aktivnosti medgeneracijskega ali vseživljenjskega učenja/moderatorje
 • Pilotne delavnice.
 • Razširjanje in promocija rezultatov.

Rezultati

 • Poročilo o razumevanju potreb starejših in o tem, kako podpreti njihovo socialno vključenost.
 • Študija o medgeneracijskih učnih aktivnostih za socialno vključevanje starejših.
 • Creation POP metodologija.
 • Creation POP zbirka orodij.
 • Creation POP platforma.

Vplivi na okolje

 • Večja ozaveščenost o družbenih problemih (staranje) in potrebi, da se poišče in zagotovi sistematične pristope k temu problemu.
 • Večja ozaveščenost o pomembnosti zagotovitve aktivnosti za starejše in njihovi socialni vključenosti.
 • Povečana ozaveščenost o koristih medgeneracijskega učenja za vse vključene generacije.
 • Večji občutek pripadnosti družbi za udeležence, kar vodi k bolj zdravim skupnostim z večjim razumevanjem med različnimi starostnimi skupinami.

Partnerji

Projekt traja od 1. 2. 2022 do 1. 8. 2024, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN V PRIPRAVI
FACEBOOK STRAN PROJEKTA V PRIPRAVI
VSE NOVICE PROJEKTA POP KREATIVA