Sestali smo se na Finskem

Partnerji projekta Kreativni POP smo se marca srečali na Finskem na tretjem partnerskem sestanku v živo. Finska nas je očarala s svojo gostoljubnostjo, organiziranostjo in atmosfero.

Sestanek smo imeli v predelu Vantaa, v prostorih tamkajšnjega kampusa Laurea. Partnerji gostitelji so nam pripravili bogat program aktivnosti, iz katerih smo črpali inspiracijo za naš projekt. Nove vsebine in napotki za nadaljnje delo na projektu so nas zbližali in ustvarili jasno pot za nadaljevanje razvijanja projektnih rezultatov.

Kreativni POP bo spodbujanje medgeneracijskega povezovanja nadaljeval v smeri razvijanja aktivnosti s področja umetnosti in kulture na način, da bo vzpostavil varne prostore za ustvarjalno izražanje vseh sodelujočih.