Zelena digitalna raznolikost na IC Geoss

Erasmus+ projekt Green Digital Diversity (v prevodu Zelena digitalna raznolikost) je razvil gradiva za pridobivanje digitalnih veščin med ciljnimi skupinami projekta. Na Izobraževalnem centru Geoss ta gradiva uporabljamo na delavnicah računalniške pismenosti za udeležence naših programov PUM-O in socialne aktivacije – Točka SoDELOVANJA. S tem skrbimo za dvig kompetenc na področju digitalne pismenosti, hkrati pa spodbujamo vključenost. Udeleženci PUM-a nas namreč vsak teden obiščejo v Litiji in se pridružijo skupini socialne aktivacije, kjer sodelujejo, si izmenjavajo izkušnje, znanja ter pozitiven pristop k delu.

2022-06-15T13:55:47+02:00