Pogovor z Jožetom Korošcem s kmetije Pr’ Matevžuc o sodelovanju v projektu sodelovanja LAS »Odprta vrata kmetij«

Ob zaključevanju projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin »Odprta vrata kmetij«, kjer sodeluje tudi LAS Srce Slovenije, smo se pogovarjali z gospodarjem kmetije Pr’ Matevžuc, Jožetom Korošcem, ki je z nami delil svoje dosedanje izkušnje sodelovanja v tem projektu.

Prosim opišite kratko vašo kmetijo (kje se nahaja, od kdaj deluje, s čim se ukvarja, morebitne specifike, sodelovanje članov družine,…)

Kmetija Pr’ Matevžuc se nahaja v Tuhinjski dolini, v lasti imamo 18 ha površin, od tega 10 ha gozda. V najemu imamo ca 8 ha travnikov in pašnikov. Ukvarjamo se z živinorejo, ovčjerejo in pridelavo sadja. Od leta 2001 smo v ekološkem kmetovanju. Na kmetiji sva trenutno zaposlena jaz in sin kot mladi prevzemnik od leta 2016. Na kmetiji imamo registrirane dopolnilne dejavnosti predelava sadja in zelenjave, storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in od lani v povezavi s projektom Odprta vrata kmetij tudi izobraževanje na kmetiji.

Prosim opišite, kakšne programe ste razvili v okviru projekta sodelovanja Odprta vrata kmetij, kot sodelujoči podizvajalec LAS Srce Slovenije?

V projektu sodelujemo v sadni verigi in sicer v predelavi sadja v sadno vino in kis, razvili smo programe za prikaz predelave od jabolka v končni izdelek – sadno vino in kis. Programi so namenjeni predvsem za šolske skupine, vrtce, starejšo populacijo in ženske. Programi so prilagojeni posameznim ciljnim skupinam, npr. starejše zanimajo vrste jabolk, ekološka pridelava ipd., otrokom v sezoni prikažemo celoten postopek – pranje jabolk, mletje sadja, prešanje, kako priteče sok, ki so ga tudi poskusili, v kleti so videli končni izdelek sadno vino in kis, spoznali proces vretja, pomen temperature, alkoholno vrenje,…

Kakšne so vaše izkušnje oziroma vtisi z razvitimi programi, kakšen je bil dosedanji interes obiskovalcev/skupin, ali bi kaj spremenili?

Vse dosedanje skupine so bile s programom zadovoljne, nanje sem se ustrezno pripravil, sama predstavitev je trajala uro in pol do dve uri. Program je po mojem mnenju zadovoljiv, mogoče bi morali narediti še več promocije na šolah, da bi ga uvrstile v svoje učne načrte, sploh v sedanji situaciji, ko je lokalna hrana še bolj pomembna. Skupine šol in vrtcev so bile iz Kamnika, organizirane skupine tudi iz term Snovik, skupine pohodnikov. Dobrodošla bi bila tudi promocija na šolah iz drugih občin LAS, da razvite programe uvrstijo v učne programe za naslednje šolsko leto.

Kakšni so vaši načrti v zvezi z razvitimi programi v bodoče, po zaključku projekta? Kaj načrtujete sicer v prihodnje na vaši kmetiji/v vaši dejavnosti?

Želim si, da se izvajanje programov nadaljuje, ker je to nadgradnja naše dejavnosti na kmetiji. Če bo interes šolskih skupin in ostalih, bomo nadaljevali z izvajanjem programov naprej, sama izvedba pokaže, kaj bi bilo mogoče treba izboljšati. Potrebno bo še več promocije teh programov, tudi preko LAS Srce Slovenije. Upam, da bo šla kmetija naprej s prevzemnikom, potrebno je prilagajanje situaciji v kmetijstvu, podnebnim spremebam, nadaljevati s storitvenimi dejavnostmi. S trdim delom in sinom, mladim prevzemnikom, se bo dalo preživeti.

Pogovarjala se je Saša Ceglar Vidmar, Izobraževalni center Geoss.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

2020-05-15T08:59:03+01:00