“Odgovorni smo za to, kar delamo, pa tudi za tisto, česar ne delamo.” Voltaire

Ob besedi delo ljudje pomislimo na različne poklice, dejavnosti in priložnosti. Nekateri delo dojemajo kot nujno zlo, drugi pravijo, da brez dela ni jela. Verjetno imajo oboji na nek način prav. Slovar slovenskega knjižnega jezika delo med drugim definira kot: zavestno uporabljanje telesne ali duševne energije za pridobivanje dobrin. Kaj pa se zgodi, ko naše telo in duševnost ne zmoreta količine dela, ki je od nas zahtevana? Takrat pride do tako imenovane IZGORELOSTI.

Po mednarodni klasifikaciji bolezni je izgorelost opredeljena kot stanje življenjske izčrpanosti, ki jo opisujejo posameznikova izčrpanost, depersonalizacija (tudi umik ali cinizem) in zmanjšana osebna učinkovitost. Kadar posameznik, ki trpi za izgorelostjo ne dobi ustrezne pomoči se iz te bolezni lahko razvije še kaj, kar je bolj življenjsko nevarno. Zato je potrebno prve znake izgorelosti vzeti zelo resno in urediti življenje na tak način, da vzroki izginejo oziroma se spremenijo.

Kateri so znaki izgorelosti? (povzeto pa strani NIJZ)

Kako si lahko pomagamo?
Najprej moramo ozavestiti, da trpimo za izgorelostjo, nato pa vzeti znake zares in, če ne gre drugače prositi za pomoč drugo osebo. Pomembno je, da imamo na delovnem mestu dobre, zdrave, spoštljive odnose. Tako lahko za pomoč zaprosimo tudi sodelavce. Vprašati se moramo o tem kakšne so naše prioritete in jih spremeniti, če ne podpirajo zdravega življenjskega sloga. Dobro je, če v življenje vnesemo hobije, ki nas razvedrijo, paziti moramo na ustrezno prehrano, vnesti v življenje dovolj gibanja (po možnosti na svežem zraku, v naravi). Prav tako pa so izrednega pomena dobri odnosi in na delovnem mestu in v zasebnem življenju. Negovati moramo odnose z osebami, ki nas motivirajo, navdajajo z energijo in optimizmom. Naučiti se moramo reči ne, ceniti moramo dobro opravljeno delo in znati sprejeti pohvalo ter konstruktivno kritiko. Izgorelost je bolezen, ki lahko doleti vsakogar, ne glede na to na kakšnem delovnem mestu dela ali kakšno delo opravlja. Gre pa za stanje, ki se ga ne sme spregledati.

V sklopu projekta KORAK – Kompetence za razvoj kariere na IC Geoss izvajamo program Korak do zdravja in zavzetosti na delovnem mestu. Če želite tudi vi narediti nekaj zase, vabljeni, da se nam pridružite. V okviru programa raziskujemo pomembnost fizičnega, mentalnega in čustvenega nivoja zdravja.  Z novim programom začnemo predvidoma v jesenskem času. Za več informacij pokličite na 031 759 355 ali pišite na info@ic-geoss.si.

Zaključimo pa z znano mislijo: “Choose a Job You Love, and You Will Never Have To Work a Day in Your Life” (Izberi si delo, ki ga imaš rad, in ne boš delal niti en dan v življenju). S takim odnosom bodo tudi težje in bolj zahtevne delovne naloge dobile globlji pomen.

Vir: https://www.nijz.si/sl/izgorelost-na-delovnem-mestu

2020-06-02T11:54:43+02:00