Gostili smo prvi sestanek projekta P2T skupnost

Konec novembra smo v Litiji gostili prvi partnerski sestanek projekta P2T skupnost. Istočasno je potekala tudi okrogla miza z naslovom Izmenjava dobrih praks za vključevanje staršev priseljenih otrok. Na okrogli mizi so sodelovali učitelji iz Belgije, Grčije, Italije, Avstrije in Slovenije,  ki so predstavili svoje šole, načine sodelovanja s starši in njihovega vključevanja v šolske sisteme. V okviru okrogle mize smo obiskali tudi OŠ Litija, kjer nam je ravnatelj, g. Peter Strle, razkazal šolske prostore, imeli pa smo tudi priliko poklepetati z učenci in učitelji. Obiskovalci so bili navdušeni nad modernimi prostori, ki jih šola nudi svojim učencem in vsemi možnostim za dodatna izobraževanja (kot npr. 3D printer, učno stanovanje). Veliko začudenja pa je, iz strani gostujočih učiteljev, prišlo na račun copat, v katere se učenci preobujejo v šoli. Kot so povedali, v tujih šolah tega ne počnejo 🙂

Naslednji dan je sledil kratek ogled mesta Ljubljana. Gostujoči učitelji so obiskali še Slovenski šolski muzej, medtem ko smo projektni partnerji snovali nadaljnje projektne rezultate. V okviru projekta bomo začeli razvijati izobraževalne delavnice za starše priseljenih otrok na teme kot: poznavanje šolskega sistema gostujoče države, možnosti različne podpore in pomoči, kako pomagati otroku pri šolskem delu itd. Sledilo bo praktično usposabljanje za izvajalce omenjenih delavnic nato pa bomo delavnice za starše priseljenih otrok začeli izvajati v vseh partnerskih državah.

Veseli smo, da lahko s projektnim delom širimo tudi prepoznavnost našega kraja in države. Od skupno 18 tujih gostov jih je kar 17  prvič obiskalo našo prelepo državo.