Vključevanje staršev priseljenih otrok2023-05-29T13:04:15+02:00

P2T-Skupnost – Vključevanje staršev priseljenih otrok

Cilji

 • Zagotoviti neformalno izobraževanje odraslim učečim se, natančneje staršem priseljenih oz. begunskih otrok.
 • Opolnomočiti starše priseljenih oz. begunskih otrok z identifikacijo, ustvarjanjem in uporabo prilagojenih metod, ki bodo pomagale izboljšati jezik teh staršev v državi gostiteljici, digitalne spretnosti in znanje o šolskem in izobraževalnem sistemu, s čimer jim bodo omogočili, da bolje podpirajo učenje svojih otrok, da učinkovito sodelujejo s šolo in se vključiti v lokalno skupnost.

Aktivnosti

 • Teoretično raziskovalno delo o vključenosti staršev priseljenih otrok.
 • Fokusne skupine s starši staršem priseljenih oz. begunskih otrok.
 • Mednarodna okrogla miza z učitelji za izmenjavo dobrih praks intervjuji z deležniki
 • Izobraževalne delavnice za starše priseljenih oz. begunskih otrok.

Rezultati

 • Poročilo o pregledu stanja, ki opredeljuje potrebe in najboljše prakse v različnih državah glede vključevanja staršev priseljenih otrok.
 • Spletna čezmejna skupnost prakse (CoP) za šolske strokovnjake in izvajalce delavnic o sodelovanju s starši priseljenih oz. begunskih otrok.
 • Praktični priročnik in orodja z metodami, postopki in dobrimi praksami za vključevanje staršev priseljenih otrok, ki bodo razdeljeni med širšo skupino staršev, učiteljev in socialnih strokovnjakov.

Vplivi na okolje

 • Izboljšanje strokovnega znanja šolskega osebja v zvezi z izzivi teh staršev in krepitev njihovih kulturno občutljivih kompetenc, da bi jih bolje podpirali.
 • Starši priseljenih oz. begunskih otrok bodo bolje razumeli nov šolski izobraževalni sistem, pridobili znanje kaj se njihovi otroci učijo in kako jim lahko pomagajo. To jim bo omogočilo, da se vidijo kot aktivni udeleženci pri učenju svojih otrok in novi družbi.

Partnerji

 • VIVES (Belgija, koordinator)
 • IC Geoss
 • OCMW Menen (Belgija)
 • Danilo Dolci (Italija)
 • CENTRO INTERNAZIONALE DELLE CULTURE UBUNTU (Italija)
 • Compass4you (Avstrija)
 • KMOP (Grčija)

Projekt traja od 1. 10. 2022 do 31. 9. 2024, sofinancira ga Evropska unija.

SPLETNA STRAN PROJEKTA
VSE NOVICE PROJEKTA P2T SKUPNOST
Go to Top