Sodelovanje s starši priseljenih otrok

V evropskih šolah se odraža vse večja raznolikost družbe; v učilnicah osnovnih šol je vse več otrok priseljencev iz različnih kulturnih, verskih in jezikovnih okolij. Čeprav je večina staršev priseljenih otrok zelo motiviranih, da podpirajo izobraževalni uspeh svojih otrok se mnogi na tem področju soočajo z izzivi.

Pogosto imajo omejeno znanje o izobraževalnem sistemu svojih otrok. Prav tako se srečujejo s kulturnimi razlikami in slabšim jezikovnim znanjem države gostiteljice, kar ovira polni potencial vključevanja staršev in povečuje učno prikrajšanost njihovih otrok. To je problematično, če upoštevamo razkorak v uspešnosti med učenci z in brez priseljenskega ozadja ter razmeroma visoko stopnjo zgodnje opustitve šolanja med učenci s priseljenskim ozadjem.

Za mnoge starše priseljenih otrok so šole njihovih otrok eno redkih socialnih področij, kamor se vključujejo. Predšolska vzgoja in osnovna šola sta torej pomemben vir socialne integracije teh staršev in zato želimo s projektom Vključevanje staršev priseljenih otrok spodbujati vključevanje staršev priseljenih otrok v šolskem okolju.

Projekt poteka od 1. 10. 2022 do 31. 9. 2024 in ga sofinancira Evropska unija. V projektu sodelujejo še:

  • VIVES (Belgija, koordinator)
  • OCMW Menen (Belgija)
  • Danilo Dolci (Italija)
  • CENTRO INTERNAZIONALE DELLE CULTURE UBUNTU (Italija)
  • Compass4you (Avstrija)
  • KMOP (Grčija).

V prvi fazi projekta partnerji raziskujemo kakšne so potrebe staršev priseljenih otrok in kako lahko dodatno okrepimo njihove kompetence. K izpolnjevanju anketnega vprašalnika vabimo učitelje in izobraževalce. Vaše povratne informacije, glede dela s starši priseljenih otrok, bomo uporabili za pripravo učnega načrta ter organizacijo izobraževalnih delavnic za omenjene starše.

V drugi fazi projekta tako sledijo izobraževalne delavnice za starše, ki se bodo izvajale v vseh partnerskih državah. Vsebine delavnic bodo definirane na podlagi raziskave, izvedene v prvi fazi projekta.