Nove priložnosti za izobraževanje odraslih preko novih projektov IC Geoss v programu Erasmus+ Pathways

Na Izobraževalnem centru Geoss smo v spomladanskem času intenzivno pripravljali več prijav za razpis programa Erasmus+. Uspešni smo bili z dvema projektoma na področju izobraževanja odraslih, ki obravnavata različni aktualni temi in naslavljata različne ciljne skupine.

Projekt ‘Pathways – Dvig spretnosti s pomočjo oblikovanja individualnih učnih poti’ namerava razviti orodje za izobraževanje odraslih in strokovnjake s področja karierne orientacije, ki delajo z nizko kvalificiranimi brezposelnimi odraslimi, ki so glavna končna ciljna skupina projekta.

Omenjeno orodje bo služilo kot pomoč omenjenim strokovnjakom pri prepoznavanju osnovnih veščin preko neformalnih in priložnostnih učnih kontekstov in za izboljšanje zaposljivosti omenjene ciljne skupine.

Poleg prepoznavanja veščin bodo ti strokovnjaki pomagali ciljni skupini pri oblikovanju njihovih individualnih učnih načrtov kot načina za dvig njihovih spretnosti in izboljšanje njihovega položaja na trgu dela, pa tudi pri njihovi osebni rasti v smislu spodbujanja k vseživljenjskemu učenju. S tem namenom bodo partnerji iz Španije, Slovenije, Grčije, Luksemburga, Cipra in Italije izvedli analizo stanja, s katero bodo identificirali postopke priznavanja predhodno pridobljenega znanja v posameznih državah, ugotavljali bodo potrebe trga dela glede na veščine in ponudbo programov v izobraževanju odraslih ter načine kako karierne pisarne pomagajo nizko kvalificiranim odraslim pri iskanju dela.

Na osnovi te analize bo konzorcij razvil metodologijo Pathways, ki bo definirala priznavanje predhodno pridobljenega znanja, ustrezna orodja in motivacijske tehnike za dvig spretnosti nizko kvalificiranih odraslih. V nadaljevanju bomo razvili program usposabljanja, namenjen izobraževalcem odraslih in kariernim svetovalcem za dvig njihovih spretnosti pri izvajanju metodologije Pathways in pri delu s končno ciljno skupino projekta.

Sledila bo 4-mesečna pilotna faza z vključenimi 450 nizko kvalificiranimi odraslimi za prepoznavanje njihovih osnovnih veščin in pripravo individualnih učnih načrtov in vzpostavitev e-učne platforme Pathways.

O aktualnem dogajanju na obeh projektih bomo vse zainteresirane obveščali na naši spletni in Facebook strani, v nadaljevanju pa tudi na uradnih spletnih straneh obeh projektov – vabljeni k spremljanju in sodelovanju!

2020-11-18T12:18:33+02:00