Zaključili smo s študijskim krožkom VRTNI KRTKI

Študijske krožke izvajamo na Izobraževalnem centru Geoss d.o.o. že od leta 2017. Med prvimi krožki je bil tudi krožek
Zasadimo medgeneracijski vrt v okviru katerega smo zasadili dve terasi Doma starejših občanov Tisje v enoti v Litiji.
Sadili smo skupaj z njihovimi stanovalci in z mladimi iz Osnovne šole Litija, ki so tudi sodelovali pri zasajanju vrtnin,
zelišč, celo dreves. Pripravili so tudi označevalce in drug drugega učili. Takšni so bili začetki in ker so obrodili obilo
plodov smo z delom le nadaljevali in ga nadgrajujemo iz leta v leto.

Pogovori, mreženje, sprejemanje drugačnosti in medgeneracijsko sodelovanje več generacijskih skupin odraslih oseb,
ki so vključene v Varstveno delovni center, enota Litija. Izvedli smo torej študijski krožek, kjer smo sadili zelenjavo ter
dišavnice. Tekom krožka smo obdelali pravi vrt, ki je nastal v okviru Erasmus + projekta MeTURA.
Tekom krožka so uporabniki VDC pripravili posamezne recepte kako uporabiti različno rastlinsko hrano. Študijski
krožek jim je omogočil dodatne aktivnosti in nadgradil osnovne, ki osebam iz ciljne skupine omogočajo večjo
vključenost, samostojnost in prepoznavanje koristi, ki jih vrtnarjenje in kuhanje zdrave in trajnostno pridelane
prehrane prinašata. S pomočjo krožka smo želeli vzpostaviti drugačne navade in prenesti znanje na mentorje in na
uporabnike VDC.

KLIKNITE NA POVEZAVO: