Pridruži se nam na lokalni pobudi ozaveščanja o trajnosti projekta YOUTHECO

Bi želeli vključiti trajnostne teme v mladinsko in pedagoško delo? Vam bi pri tem pomagalo, če bi imeli nabor ustreznih metod in orodij?

V četrtek, 4. 7. 2024 ob 11.30, bo v Mladinskem hostlu v Brežicah potekala lokalna pobuda o ozaveščanju o trajnostnih temah projekta Youtheco. Če vam je predaleč, se nam lahko pridružite na daljavo na povezavi: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM0NjdmMjQtZjM3YS00ODYxLWExMGYtOGFmOGZhN2Q2OTli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a252f393-4ca1-4508-9c45-fdbc30f8454f%22%2c%22Oid%22%3a%22e5b6bc01-92b4-4d0f-a3bc-f4abdf61c564%22%7d

Vabljeni!