Mladinsko delo in program PUM-O

Kaj je mladinsko delo?

Kot že ime pove gre za delo z mladimi. Ključnega pomena je, da je delo kvalitetno in da mladim prinaša nove kompetence in nova znanja. Mladinsko delo poteka vzporedno s formalnim učenjem, mladim pa prinaša možnost za osebno rast, spoznavanje samega sebe, povezovanje z drugimi, zdravo zabavo in kvalitetno preživljanje prostega časa. Pri mladinskem delu je prednost to, da se za približanje mladim, lahko uporablja različne pristope in alternativne oblike učenja.

Na kakšen način delamo v programu PUM-O?

Program PUM-O je namenjen mladim med 15 in 26 letom, torej spada v programe, ki so v prvi vrsti namenjeni kvalitetnemu delu z mladimi. Sledimo ciljem, ki so pomagati na poti pridobivanja formalne izobrazbe, pomoč mladim pri iskanju prve zaposlitve, pomoč mladim pri premagovanju osebnih stisk in pomoč pri osamosvajanju. Vsi cilji, ki jih v programu z uporabniki skušamo doseči so izrednega pomena, če naše mladostnike tretiramo kot neomejen vir mladostniške moči.

Poznamo pregovor mladi so prihodnost. To drži v polnosti, kadar imajo mladostniki in mlajši odrasli izpolnjene vse osnovne potrebe, ki jim dajejo možnost, da napredujejo na svojem poklicnem in osebnem življenju, kadar pa te potrebe niso zadovoljene v pravi meri, ali na pravi način, se mladim prihodnost zdi mračna, neprijazna in se je začnejo bati. Iz tega strahu pa rastejo številke osipnikov in mladih brezposelnih. In tu se izgublja človeški kapital, ki je še kako potreben, da družba napreduje in se razvija.

Zato v programu PUM-O poskušamo na različne načine mladostnike spodbujati za delo na sebi, za dokončanje šolanja, za iskanje zaposlitve in za osamosvojitev. S pomočjo individualnega dela, projektnega učenja, močne povezanosti med mentorji in udeleženci, mlade spodbujamo k temu, da vzamejo življenje v svoje roke in si dokažejo, da so sposobni marsikaj, ne glede na izhodišče, kjer so začeli.

Kako se vključiš?

V program PUM-O se lahko vključiš, če si star med 15 in 26 let, če imaš težave v šoli, če si šolo pustil, če iščeš zaposlitev, če potrebuješ pomoč pri osamosvajanju. Sprejeli te bomo z odprtimi rokami in skupaj bomo sestavili načrt dela. Dosegljivi smo na telefonski številki 051 600 615, ali na mailu pum-o@ic-geoss.si. Ko z nami vzpostaviš kontakt pa dobiš vsa navodila, ki jih potrebuješ za uspešno vključitev v program.

Program PUM-O sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020. V obdobju od leta 2016 do leta 2022 se bo predvidoma v program vključilo 1.290 mladih iz zahodne kohezijske regije ter 1.710 iz vzhodne kohezijske regije.  Ic Geoss program izvaja v poslovni enoti v Ljubljani na Celovški cesti 62.

2020-05-21T12:15:41+01:00