Duševno zdravje in umetnost

Wikipedija umetnost definira kot skupek vseh dejavnosti človeka, ki niso neposredno povezane s preživetjem in razmnoževanjem in jih ne moremo opredeliti kot znanost. Preko umetniških del človek po navadi izraža svoja čustva in svoje dojemanje okolice, odnos do sveta. In ta drugi del umetnosti, ki pripomore k temu, da lahko svoja občutja izrazimo navzven je izrednega pomena tudi pri delu z mladimi, ki imajo težave pri izražanju čustev in svojih stisk. S pomočjo umetnosti imajo priložnost, da pokažejo kako se počutijo, kaj jih teži in kakšne  so njihove notranje dileme.

Kadar govorimo o duševnem zdravju hitro pomislimo na zaprte oddelke, prisilne jopiče in dolg seznam različnih zdravil s katerimi skušajo pacienta obvladati. Stigmatizacija oseb s krhkim duševnim zdravjem je še vedno velika. Predvsem med mladimi je poleg stisk, ki jih doživljajo ob svojem razvoju (telesne spremembe, vpliv vrstnikov, spori s starši/skrbniki, zahteve v šoli, negotova prihodnost, zloraba nedovoljenih substanc) tu še nezadostno sistemsko zdravljenje duševnih težav, nerazumljenost s strani okolice, čakalne vrste.

Naloga mentorjev v programu PUM-O je tudi to, da poskrbimo za primerne vzvode s katerimi lahko mladi izboljšajo svoje duševno zdravje. Seveda ne postavljamo diagnoz in načinov zdravljenja, smo pa zagovorniki mladih in imamo dolžnost, da poskrbimo za duševno zdravje naših udeležencev in pomagamo pri iskanju primerne in ustrezne zdravniške pomoči, če je potrebna. Naše udeležence spremljamo na zdravniške preglede, jim pomagamo, da se seznanijo z zdravili, ki so jim jih predpisali, jih spodbujamo, da se držijo predlagane smeri terapije.Ob tem se zavedamose, da je duševno zdravje kompleksno in da je potrebno vključiti različne oblike ohranjanja duševnega zdravja. Zato aktivnosti vključujejo tudi elemente umetnosti, ki mladim pomaga pri vzdrževanju dobre duševne kondicije.

Naši udeleženci imajo možnost spregovoriti o svojih čustvih, stiskah, težavah, bolečinah skozi različne vrste umetnosti. Če preko individualnih pogovorov zaznamo umetniško dušo, ki s pomočjo kreativnosti in ustvarjanja skrbi tudi za duševno zdravje, potem jih pri takem izražanju spodbujamo. V programu imamo kar nekaj umetnikov, ki se ukvarjajo z risanjem, šivanjem, fotografijo, glasbo. Različne vrste umetnosti, ki jim dajejo možnost, da razmislijo o svojem notranjem svetu in izrazijo vse kar nosijo v sebi preko različnih umetniških medijev.

Lahko pokukate v njihov svet, vidite njihova dela in s tem začutite njihovo dojemanje sveta in vsega kar nosijo v sebi.

2020-05-21T13:07:36+01:00