Decembrski PUM-O

Bližajo se božično novoletni prazniki. Na virtualnem PUM-O pa kljub vsemu pridno delamo, osebnostno rastemo in skrbimo za vsestranski razvoj naših udeležencev. Tematike delavnic skušamo prilagajati interesom in predlogom naših udeležencev. Veliko poudarka dajemo dobremu psihičnemu počutju. Opažamo v teh časih, da se nam je vsem skupaj porušil bioritem. Udeležence z različnimi vajami spodbujamo k telesni aktivnosti in temu, da sledijo primernemu ritmu v dnevu tako pridno delajo, kuhajo, hodijo na sprehode, berejo, rišejo, ustvarjajo, meditirajo, se učijo.

Najbolj zanimive delavnice in tematike v zadnjem času pri nas so bile: varno nakupovanje na spletu, načrt za samostojno življenje, prehod iz otroštva v odraslost, osebna higiena, izdelava mila, človekove pravice, labirint človekovih pravic, enakopravnost med spoloma.

V mesecu decembru smo kar nekaj pozornosti posvetili razvoju naših poklicnih kompetenc. Spoznali smo teorijo mnogoterih inteligenc (po Howardu Gardnerju). Skupaj smo pogledali katere inteligence imamo bolj izražene in kakšne vaje so najboljše za krepitev različnih inteligentnosti. Spoznavali pa smo tudi piramido potreb (po Abraham Maslow) in ugotavljali v kolikšni meri so te potrebe zadovoljene pri nas.

Klub resnim tematikam pa bomo prihajajoče dneve preživeli sproščeno in ne bomo pozabili na pozitivnost, hvaležnost in refleksijo ob koncu leta.

2020-12-21T11:37:45+01:00