Raziskava veščin, ki jih potrebuje podjetnik, ki deluje na področju kulture v okviru projekta RESONANT

V začetku meseca julija je potekalo drugo, tokrat zaradi aktualnih razmer virtualno srečanje partnerjev projekta RESONANT, ki se izvaja v okviru programa Erasmus+. Projekt naslavlja podjetništvo na področju kulture (»Cultural Entrepreneurship«) za ciljno skupino mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (t. i. NEET) ter naslavlja tudi zagonska podjetja (Startupe).

Na srečanju smo partnerji iz Danske (Aarhus Universitet) , Slovenije (Izobraževalni center Geoss), Grčije (Academy of Entrepreneurship – AKEP) in Italije (Sineglossa in FVB – The hive) obravnavali rezultate prvega intelektualnega dela – Poročilo o podjetništvu na področju kulture v posameznih sodelujočih državah – ki ga je vodil partner AKEP iz Grčije. Poročilo vsebuje ključne podatke in opis kulturnih sektorjev v partnerskih državah, ki smo jih partnerji pridobili preko raziskave in študij primerov na nacionalnem nivoju. Pomemben del poročila predstavlja analiza izvedenih intervjujev z uspešnimi in reprezentativnimi podjetniki, ki delujejo na področju kulture ter predavateljev in učiteljev podjetniških vsebin in predmetov v srednjem, poklicnem in strokovnem izobraževanju. Na podlagi slednjih smo ugotavljali, katere so tiste veščine, ki so ključnega pomena za podjetnike, ki delujejo na področju kulture.

Veščine smo razdelili na dve večji skupini – »mehke« in »trde« veščine. Med mehkimi zelo pomembno področje predstavlja komunikacija, ki se deli na – zunanjo in notranjo komunikacijo, obe ti pa obsegata različna področja, ki naj bi jih obvladal tovrstni podjetnik: pod zunanjo komunikacijo spadajo poslušanje, pripovedovanje zgodb, mreženje, sprejemanje, pogajanje, med notranjo komunikacijo pa spadajo empatija, vodenje, timsko delo. Drugo pomembno področje med mehkimi veščinami obsegata kreativnost in inovativnost s področji kot so izvirnost, utopija, povezanost, predvidevanje. Tretje področje med mehkimi veščinami je odločnost, ki zajema področje trdoživosti in strategije, v tem okvirju pa več veščin kot so zavezanost, odpornost, samozavedanje, reševanje problemov, fleksibilnost in zasledovanje ciljev. Zadnje področje mehkih veščin predstavlja raziskovanje z dvema sklopoma – radovednost in analiza, ti pa veščine, kot so: raziskovanje neznanega, samorazvoj, učenje z delom, znanje, študij in izkoriščanje priložnosti. Med trdimi veščinami smo prepoznali in opredelili tri sklope veščin – poslovni management, finančni management in analiza odločanja, ki zajemajo naslednje veščine, ki naj bi jih prav tako imel oz. pridobil podjetnik, ki deluje na področju kulture: upravljanje z viri, načrtovanje, tehnična in digitalna pismenost, finance in ekonomska pismenost, ocenjevanje, evalvacija. Ne glede na vse definirane veščine so nekateri sklopi veščin bolj povezani s kulturnimi vidiki, medtem ko so drugi sklopi identificirani in veljajo tudi za ostale tipe podjetnikov. Podjetnik, ki se ukvarja s kulturnim področjem, mora uravnotežiti svojo kulturno in podjetniško identiteto.

Med vsemi navedenimi veščinami smo opredelili izbrane mehke in trde veščine za oblikovanje inovativnega izobraževalnega programa za podjetnike s področja kulture (ciljni skupini NEET in start-up), ki ga predstavlja drugi intelektualni rezultat dela, ki ga vodi Izobraževalni center Geoss in bo končan junija prihodnje leto. Takrat bomo izvedli tudi multiplikativni dogodek, kjer bomo predstavili veščine ter novi izobraževalni program, ki bo namenjen tako ciljnima skupinama projekta kot širši javnosti.

Partnerji smo v prvi fazi na osnovi raziskave konzorcija prepoznali določene karakteristike podjetnika, ki deluje na področju kulture in na tej podlagi opredelili definicijo le-tega: »Podjetniki, ki delujejo na področju kulture, si prizadevajo za spodbujanje in vrednotenje ohranjanja in razvoja kulture in kulturne dediščine ter s svojimi dejavnostmi prenašajo znanje tako, da upravljajo s človeškimi, materialnimi in nematerialnimi viri z usmerjenostjo k ustvarjanju dobička; predstavljajo svojo vizijo ustvarjalnosti s pomočjo izvirnosti in inovativnosti, saj jih zanimajo neutečene poti in utopičnost v smislu spreminjanja sveta s kreativnimi poslovnimi praksami.«

Vabljeni, da nas še naprej spremljate na spletni strani projekta.

2020-09-02T15:20:00+01:00