Zbiranje in izmenjava oblačil

Opredelitev problema

V lokalnem okolju je začela delovati »second hand« trgovina. Trgovina, kjer po nižjih, dostopnejših cenah, med drugim, prodajajo že uporabljena, vendar ohranjena oblačila. Udeleženci socialne aktivacije opozarjajo, da je smiselno uporabiti oblačila, ki so že nošena, vendar še vedno ohranjena in uporabna. Na ta način, se poskrbi za okolje, oblačil ne odlagamo masovno v smeti, dolgoročno je spodbuda usmerjena k zmanjšanju potrošnje, poleg tega pa bi bili ob takšni praksi tudi manj finančno oškodovani.

V sklopu programa smo izvedli izmenjavo oblačil z udeleženci, ki so predčasno prekinili pridobivanje praktičnih izkušenj pri delodajalcu. Izvedli smo akcijo zbiranja oblačil ter glavno akcijo izmenjave oblačil. Oblačila, ki so po izmenjavi še ostala smo namenili društvu, ki v lokalnem okolju odpira »second hand« trgovino in posameznikom iz socialno ogroženih družin.

Glede na masovno potrošnjo in nakupovanje oblačil smo z dogodkom želeli opozoriti na problem le-tega in hkrati problem materializma v današnjem svetu. Poleg tega oblačila predstavljajo velik ekološki problem.  S ponovno rabo oblačil, bi torej dolgoročno prispevali k dolgoročnemu pozitivnemu vplivu na okolje.

Ciljna skupina je torej širša javnost ne glede na splošno. Torej vsi, ne glede na status, spol. Ker pa so bila ob koncu akcije z zaključnim dogodkom, oblačila podarjena, je bilo smiselno, da so priložnost izkoristili tudi socialno ogroženi.

Oblačila, ki so še ohranjena, čista, ne raztrgana manj ozaveščeni ljudje pogosto mečejo zabojnike za smeti. Odpadke v družbi že ločujemo, problem se pojavi pri ponovni uporabi nekaterih izdelkov, med njimi so tudi oblačila. S tem namenom, se tudi v Sloveniji pojavlja praksa zbiranja oblačil. Oblačila, ki še niso odslužena, se podarijo, prodajo v »second hand« trgovinah ali na dogodkih izmenjave. Odslužena oblačila tudi popravljajo, ter jih na izmenjavah, trgovinah dajo v ponovno uporabo.

PRISPEVEK O DOGODKU NA LOKALNI TELEVIZIJI (19 minuta)

Cilji

 • ekološka ozaveščenost glede negativnega vpliva tekstilne industrije in z njim povezanega potrošništva na okolje,
 • spodbuditi zavedanje, da nošenje oblačil iz druge roke ni povezano z občutkom pomanjkanja,
 • ozaveščati o možnosti ponovne uporabe rabljenih oblačil za različne namene,
 • donacije oblačil tistim, ki si jih sami težko privoščijo in potrebujejo pomoč,
 • razumevanje namena projekta ter ozaveščanje ciljev,
 • preverjanje dejanske situacije v lokalnem okolju, preverjanje situacije koliko že delujejo v smeri reševanja problematike s še uporabnimi oblačili,
 • analiza strokovnih člankov iz področja ekološkega vidika ravnanja z oblačili,
 • razumevanje in utemeljitev smiselnosti projekta v lokalnem okolju.

Med drugim gre pri ciljih za spodbujanje delovnih, socialnih in funkcionalnih kompetenc pri udeležencih.

Ključne aktivnosti

 • Učenje in raziskovanje; Raziskovanje tematike glede obstoječih, podobnih storitev na trgu,
 • Doseganje potencialnih strank; Doseganje potencialnih strank, ki bodo prinašale oblačila in tistih, ki bodo oblačila prevzeli, preko socialnih omrežij.
 • Kreiranje vsebine, načrtovanje; Načrt dela do konkretnega izdelka in razdelitev nalog.

Uvodne aktivnosti

 • raziskovanje tematike,
 • iskanje informacij, primerov podobnih dogodkov,
 • načrtovanje izvedbe (prostori, časovna organizacija, organizacija dela),
 • krepitev in nadgradnja digitalnih kompetenc (izdelava letakov in plakatov)
 • pridobivanje stojal za oblačila (izposoja, sponzorji),
 • pregled, razvrščanje oblačil.

Priprave na zaključni dogodek

 • promocija,
 • organizacija prostora,
 • urejanje, razvrščanje zbranih oblačil,

Promocija

 • Promocija dogodka preko Facebook strani Socialna aktivacija Litija in strani IC GEOSS,
 • Promocija dogodka na spletnem portalu MojaObčina,
 • Obveščanje o dogodku z letaki in plakati.

Organizacija prostora

 • prostorska ureditev pohištva, miz ter stojal z obešalniki,
 • sodelovanje udeležencev, porazdelitev nalog.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si