Valorizacija dediščine v majhnih lokalnih skupnostih

Izobraževalni center Geoss sodeluje v evropskem projektu HE.CO – Heritage Valorization for Small Local Communities (Valorizacija dediščine v majhnih lokalnih skupnostih), ki se izvaja v okviru programa Erasmus+ Strateška partnerstva. Namen projekta je promocija načinov vrednotenja dediščine za izvajalce vsebin povezanih s kulturno dediščino, javne zavode in lokalne administratorje na občinah.

Ena od ključnih konkretnih aktivnosti, ki se bo izvedla s tem namenom, je organizacija mednarodnega usposabljanja na temo »Kako razviti kulturni produkt«. Izobraževanje, ki bo trajalo štiri dni in se bo izvedlo predvidoma jeseni v Italiji v okolici Rima, bodo oblikovali in izvedli partnerji projekta. Izobraževalni program bo vseboval različne vsebinske sklope, ki bodo kombinirali teoretične in praktične aktivnosti, delo v skupinah, medsebojno učenje in dopolnjevanje vsebin s konkretnimi izkušnjami partnerjev iz Italije, Malte, Nizozemske, Litve in Slovenije. Izobraževalni center Geoss je zadolžen za vsebinski sklop Gradnja partnerstev na področju dediščine v majhnih lokalnih skupnostih, pri čemer bomo izhajali iz lastnih izkušenj in dobrih praks z območja Osrednje Slovenije in širše. Izobraževalni program bo vključeval še teoretične vsebine o vrednotenju kulturne dediščine, komunikacijske pristope in strategije pri promociji dediščine, identifikacijo kulturne dediščine, kreativnost na področju vrednotenja kulturne dediščine in inovacije idr.

Na koncu usposabljanja bodo udeleženci programa opolnomočeni, da bodo razvijali lastne kulturne produkte na njihovih lokalnih območjih, pridobljeno znanje bodo lahko uporabili pri nadgradnji obstoječih projektov ali kreiranju novih izkušenj za obiskovalce. Kratkoročni vpliv HE.CO usposabljanja se v prvi vrsti nanaša na lokalni oziroma regionalni kontekst partnerskih območij, saj uči, kako vrednotiti kulturno dediščino v majhnih skupnostih na obrobjih večjih, bolj turističnih mest na ekonomskem, družbenem, kulturnem in funkcionalnem področju.

Vabimo vas, da za več novosti spremljate Facebook stran projekta

2020-04-16T19:58:42+01:00