Četrti partnerski sestanek konzorcija Erasmus+ projekta HE.CO – Valorizacija dediščine v majhnih lokalnih skupnostih

Četrti partnerski sestanek konzorcija Erasmus+ projekta HE.CO – Valorizacija dediščine v majhnih lokalnih skupnostih, je potekal 11. in 12. februarja v Valletti na Malti v organizaciji partnerja VisMednet Association.

Ključni poudarek srečanja je bila razprava o večdnevnem programu inovativnega mednarodnega izobraževanja na temo oblikovanja kulturnih produktov, ki bo potekal v mesecu septembru, predvidoma v Rimu ali okolici, izvedli pa ga bodo projektni partnerji za strokovnjake v lokalnih samoupravah, muzejske delavce, druge kulturne delavce ter druge deležnike s področja turizma. S tem namenom bo vsak od partnerjev obravnaval specifično temo in oblikoval svoj izobraževalni modul. Izobraževalni center Geoss je zadolžen za vsebinsko področje gradnje partnerstev na področju dediščine in lokalnih skupnosti. Program bo zajemal kombinacijo teoretičnih in praktičnih aktivnosti, delo v skupinah, skupinsko učenje, strokovni pregled soudeležencev programa, pa tudi več študijskih obiskov na sami lokaciji. Kot rezultat tega izobraževanja bodo udeleženci pridobili nova znanja in veščine za intervencijo na lokalni ravni pri nadgradnji obstoječih projektov ali oblikovanju novih izkušenj/produktov na področju valorizacije kulturne dediščine. Poleg udeležencev iz partnerskih organizacij se bodo izobraževanja lahko udeležili tudi  zainteresirani predstavniki izven teh organizacij s področja dediščine oziroma turizma.

V okviru projektnega srečanja smo si partnerji ogledali primer prenove starega zapuščenega objekta v središču mesta Valletta v t.i. Design Cluster, ki bo namenjen različnim med seboj dopolnjujočim se rabam (pisarne za start-up podjetja, kuhinja, skupni prostor za druženje, vrt na strehi za pridelavo zelenjave). Sprehodili smo se tudi čez zgodovinsko mesto Mdina ter obiskali parlament in nacionalno knjižnico ter pomorski muzej.

Vabimo vas, da spremljate uradno Facebook stran projekta na povezavi https://www.facebook.com/he.coandemphosprojects/

2020-04-16T19:59:34+01:00