Opolnomočenje žensk v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki

Projekt FeSTEM je eden od 7 projektov, ki jih trenutno izvajamo v okviru programa Erasmus+. Projekt je sestavljen iz petih partnerjev petih evropskih držav (Ciper, Italija, Grčija, Španija, Slovenija). Projekt FeSTEM naslavlja opolnomočenje žensk v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki – tako imenovanih področjih STEM. Glavni cilj projekta je spodbujanje inovativnega pedagoškega pristopa, ki bo študentom visokega šolstva omogočil uporabo tradicionalnih in računalniško bogatih orodij za ustvarjanje skupnih eksponatov, ki bodo služili kot mentorski modeli za spodbujanje deklet in žensk, da ostanejo aktivne na področjih STEM.

V okviru projekta trenutno poteka analiza stanja v partnerskih državah – pregled izzivov in pričakovanj žensk na področjih STEM. Analiza obsega tako raziskavo obstoječe literature kot tudi izvedbo osebnih intervjujev in spletne ankete. K sodelovanju v intrevjujih oziroma spletni anketi vabimo vse zainteresirane visokošolske predavatelje, učitelje, študente ter podjetnike in strokovnjake s področja znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike, da z nami delijo svoje izkušnje.

Vse, ki bi z nami želeli sodelovati ves čas trajanja projekta, zlasti v smislu pregleda in evalvacije projektnih rezultatov (izdelanih gradiv, orodij, metodologij ipd.), pa vabimo, da postanete člani naše nacionalne ekipe deležnikov, t.i. STEM MAKER tima. Vaše sodelovanje, ki bo obsegalo skupaj okvirno 10 ur, bomo nagradili z uradnim certifikatom projekta in objavo vašega CV ali biografije na uradni spletni strani projekta.

Za sodelovanje nas prosimo kontaktirajte preko maila projekti@ic-geoss.si ali telefona 031 759 355. Veseli bomo vašega mnenja in sodelovanja! Za več informacij o projektu obiščite FB stran projekta ali spremljajte novosti projekta na Twitterju @festemeuproject.

2020-04-17T08:36:48+01:00