Projekt ISLA – Celostni pristop k izmenjavi znanja o sistemih socialnega vključevanja priseljencev in vloga lokalnih organov EU  je financirala Evropska unija v okviru programa “Evropa za državljane”, Ukrep 2.2., Mreže mest. Izvajal se je od januarja 2018 do decembra 2019. V sklopu projekta so bili organizirani 4 dogodki v mestih, kjer se nahajajo sedeži partnerskih organizacij.

Dogodek 1

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 105 državljanov, od katerih jih 10 prihaja iz mesta Litija (Slovenija), 5 iz mesta Guimaraes (Portugalska), 10 iz Šibenika (Hrvaška), 80 udeležencev pa iz Palerma (Italija).

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Palermu (Italija), dne 29/10/2018.

Kratek opis: Cilj dogodka je bil izvesti okroglo mizo z državljani in strokovnjaki z namenom predstavitve in primerjave sprejemnih sistemov migrantov v sodelujočih partnerskih državah in ugotoviti katere so razlike in posebnosti med političnimi dejstvi in realnim stanjem. Na temo je bilo pripravljeno eno poročilo.

Dogodek 2

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 167 državljanov, od katerih jih 10 prihaja iz mesta Palermo (Italija), 6 iz Guimaraes (Portugalska), 27 iz Šibenika (Hrvaška), 117 iz Slovenije ter 7 iz ostalih držav.

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Litiji (Slovenija), dne 29/3/2019.

Kratek opis: Dogodek je bil posvečen razpravi na temo “Potreba po oblikovanju skupne komunikacijske strategije med državljani gostujoče države in migranti”. Predstavljene so bile dobre prakse vseh sodelujočih partnerskih držav.

Dogodek 3

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 271 državljanov, od katerih jih 10 prihaja iz mesta Palermo (Italija), 8 iz mesta Litija (Slovenija), 10 iz Šibenika (Hrvaška), 243 udeležencev pa iz Guimaraes (Portugalska).

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Guimaraes (Portugalska), dne 24/9/2019.

Kratek opis: Cilj dogodka je bilo deliti in se tudi udeležiti kulturnih aktivnosti namenjenih državljanom in migrantom gostujoče države, ter deliti dobre prakse na področju socialnega vidika vključevanja prostovoljcev.

Dogodek 4

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 170 državljanov, od katerih jih 8 prihaja iz mesta Palermo (Italija), 9 iz mesta Litija (Slovenija), 4 iz mesta Guimaraes (Portugalska), 149 udeležencev pa iz Šibenika (Hrvaška)

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Šibeniku (Hrvaška), dne 16/12/2019.

Kratek opis: Cilj dogodka je bilo izpostaviti strategije vzajemnega razumevanja in aktivno vlogo državljanov pri promociji medkulturnega dialoga. Oblikovana in predstavljena so bila politična priporočila.