Partnerji Erasmus projekta ALL IN v gosteh pri Izobraževalnem centru Litija

Izobraževalni center Geoss je 4. in 5. oktobra gostil tretje mednarodno partnersko srečanje Erasmus projekta “ALL IN – Vse vključujoče izobraževanje in vključevanje odraslih: novi pristopi k sodelovanju”. Partnerji smo v fazi priprave kompleksne brošure za ozaveščanje na tem področju, ki bo obsegala različna učna področja, izkušnje posameznih partnerskih organizacij z izvajanjem vključujočih tečajev ter dobre prakse na tem področju. Na IC Geoss smo s tem namenom od aprila do septembra izvedli več sklopov izobraževanj v okviru tečaja digitalnih veščin in tečaja kulinaričnih veščin, kjer so skupaj sodelovali udeleženci programa Socialna aktivacija in oskrbovanci VDC Zasavje – enota Litija, odzivi obojih pa so bili zelo pozitivni in si želijo še več takšnih vključujočih tečajev.

V nadaljevanju bomo partnerji oblikovali smernice za vodstva organizacij za izobraževanje odraslih, učni načrt s praktičnimi orodji ter politična priporočila za lokalno, nacionalno in EU raven na področju spodbujanja vključevanja oz. inkluzije v organizacijah za izobraževanje odraslih.

Partnersko srečanje smo končali z nadvse zanimivim obiskom VDC Zasavje – enota Litija, kjer nam je vodja enote Boštjan Bebar skupaj z oskrbovanci predstavil njihovo delovanje, vsakodnevne aktivnosti in vključevanje v lokalno skupnost. Partnerje je obisk navdušil in porodil veliko novih idej za bodoče mednarodno sodelovanje.