Srečanje partnerjev projekta ALL IN na Madžarskem

V madžarskem Szegedu je prejšnji teden potekalo zaključno srečanje partnerjev Erasmus projekta ALL IN, ki obravnava nove pristope k vključujočemu izobraževanju in vključevanju odraslih. Srečanje je gostil madžarski partner KatHaz, v projektu pa poleg IC Geoss sodelujejo še koordinator Akademie Klausenhof iz Nemčije, Future in Perspective iz Irske, biv – die Akademie fur integrative bildung iz Avstrije, European Association for the Education of Adults iz Bruslja, Associacion Agora iz Španije in Active Citizens Partnership iz Grčije.

Pregledali smo dosedanje projektne rezultate, ki bodo končani in prevedeni do konca avgusta, med njimi orodje za samoanalizo organizacij za izobraževanje odraslih in njihovega okolja, kompleksna brošura s konkretnimi strokovnimi vsebinami in dobrimi praksami vključevanja, smernice za vodstva organizacij, ki želijo uvesti ali izboljšati vključevanje udeležencev z različnimi invalidnostmi, spletna platforma z uporabnimi orodji ter priporočila za politične odločevalce na temo vključevanja oz. inkluzije. Vsa gradiva bodo prosto dostopna na spletni strani projekta ALL IN. Partnerji smo v razpravi ugotovili, da je področje vključevanja na zakonodajni ravni dokaj dobro urejeno, manjka pa konkretna implementacija v lokalnih okoljih, kar je predvsem posledica pomanjkanja znanja in veščin med izobraževalci ter poguma in odločitve pri vodstvih organizacij za izobraževanje odraslih. Prav tako smo se dotaknili pravega pomena besede vključevanje oz. inkluzija in kaj v praksi to pomeni. Projektna gradiva bodo k lažjemu izvajanju vključevanja vsaj malo pripomogla.

Vabljeni k spremljanju in uporabi pri vašem delu!