Nove priložnosti za izobraževanje odraslih preko novih projektov IC Geoss v programu Erasmus+ All in

Na Izobraževalnem centru Geoss smo v spomladanskem času intenzivno pripravljali več prijav za razpis programa Erasmus+. Uspešni smo bili z dvema projektoma na področju izobraževanja odraslih, ki obravnavata različni aktualni temi in naslavljata različne ciljne skupine.

Projekt ‘ALL IN – Vse vključujoče izobraževanje in vključevanje odraslih: novi pristopi k sodelovanju’ temelji na Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov, ki je jasno določila, da je invalide potrebno vključevati tudi v izobraževanje odraslih: invalidi bi morali imeti možnost sodelovanja v izobraževanju odraslih, tako kot vsi ostali. Projekt je v prvi vrsti namenjen skupini invalidov, tj. vsem, ki jim je zaradi telesnih ali duševnih ali intelektualnih motenj onemogočeno sodelovanje na tečajih v izobraževalnih centrih za odrasle in v drugih izobraževalnih ustanovah.

Projekt ALL IN, ki ga vodi nemška organizacija Akademie Klausenhof, bo ustvaril inovativne produkte, ki so namenjeni podpori izobraževalcev odraslih pri izvajanju inkluzivnega oziroma vključujočega izobraževanja odraslih na praktičen način in na podlagi potreb glavne ciljne skupine.

Da bi to dosegli, bo pet od skupaj devetih partnerjev iz Nemčije, Grčije, Slovenije, Irske, Madžarske, Avstrije in Španije v projektu izvedlo vzorčno (modelno) vključitev s pomočjo ustanovitve odborov za vključevanje na svojih lokacijah.

Te svetovalne odbore bodo sestavljali invalidi in strokovnjaki s področja invalidske pomoči. Po začetni fazi bodo na vzorčnih lokacijah do konca triletnega projektnega obdobja sami vključujoči tečaji tudi realizirani. Rezultat tega dela bo zbran v priročniku ‘Prenosni model vključitve’.

Poleg tega bodo rezultate prenašale in nadalje razvijale druge institucije, ki bodo lahko uporabljale priporočila iz omenjenega priročnika. Da bi vključevanje uspelo, pa je treba najprej določiti, kaj so posebne potrebe ciljne skupine, kakšne posebne strukture ter ponudniki in ponudbe v tem sektorju že obstajajo. V ta namen projekt razvija posebno orodje za analizo za zbiranje ustreznih podatkov. Drugi – osrednji – rezultat projekta so učna gradiva za neformalno izpopolnjevanje izobraževalcev odraslih, ki bodo izdelana na osnovi rezultatov izvedenega vzorčnega modela.

Poleg tega bomo partnerji razvili smernice za upravljanje v ustanovah za izobraževanje odraslih ter končni dokument o politiki, saj vključevanje v mnogih pogledih ni le organizacijsko, temveč tudi politično vprašanje. Izobraževanje odraslih je javno dobro, zato bi moralo biti dostopno vsem skupinam. V tem smislu projekt služi splošnemu cilju družbene udeležbe in v bistvu vključuje vse ljudi, ki imajo težave z obiskovanjem tečajev zaradi različnih ovir.

O aktualnem dogajanju na obeh projektih bomo vse zainteresirane obveščali na naši spletni in Facebook strani, v nadaljevanju pa tudi na uradnih spletnih straneh obeh projektov – vabljeni k spremljanju in sodelovanju!