Kako lahko inkluzija uspe v izobraževanju odraslih?

EU projekt išče načine za izvajanje inkluzije (vključevanja) v izobraževanju odraslih.

Konvencija ZN o pravicah invalidov (UNCRPD) jasno navaja, da je treba inkluzijo uresničevati tudi v izobraževanju odraslih. Triletni EU projekt »All inclusive – Adult Education and Inclusion: New Cooperative Approaches (ALL IN)«, financiran preko programa Erasmus+, je imel za cilj slediti poti inkluzije v praksi, procesirati te izkušnje in jih dati na voljo zainteresiranim uporabnikom. Namen je bil, da se vse interne in eksterne probleme sodelujočih organizacij naslovi na licu mesta, poišče ustrezne rešitve in jih na koncu implementira v konkretne ponudbe. Rezultati tega pristopa jasno kažejo, kako raznoliki, drugačni, a tudi koristni so bili ti poskusni tečaji in delavnice.

IC Geoss je v tem okviru izvedel dva sklopa vključujočih tečajev – tečaj digitalnih veščin, kjer so skupaj sodelovali udeleženci VDC Zasavje, Enota Litija in udeleženci Socialne aktivacije ter kulinarični tečaj, kjer so sodelovali udeleženci VDC Zasavje in zaposleni na IC Geoss. Izkušnje udeležencev obeh tečajev so bile izjemno pozitivne in jih želimo izvajati tudi v prihodnje. Partnerje je ves čas spremljala institucija iz Avstrije (biv integrativ), ki sama izvaja inkluzijo v izobraževanju odraslih in je aktivna kot svetovalka na tem področju po vsej državi.

Koncept je razvila organizacija Akademie Klausenhof (Nemčija), ki je prevzela tudi koordinacijo. Sodelovale so tudi krovna evropska organizacija za izobraževanje odraslih EAEA iz Belgije, KatHaz iz Madžarske, Agora iz Španije, Active Citizens Partnership iz Grčije, Future In Perspective iz Irske, Izobraževalni center Geoss iz Slovenije in krovna organizacija Catholic Adult Education iz Nemčije.

Da bi inkluzija uspela, je najprej treba ugotoviti, kje so posebne potrebe ciljne skupine, katere strukture in ponudniki ter ponudba že obstajajo v tem sektorju. V ta namen je projekt razvil analitično orodje za zbiranje ustreznih podatkov. Nadaljnji – osrednji – rezultati so učna gradiva za neformalno nadaljnje usposabljanje izobraževalcev odraslih, smernice za vodenje in politični dokument. Vsi omenjeni dokumenti bodo brezplačno na voljo v vseh partnerskih jezikih.

Najpomembnejše ugotovitve projekta so:

– Inkluzija je temeljno, demokratično razumevanje, ki ljudi ne deli po njihovih kvalitetah in značilnostih. Vsi ljudje z različnimi sposobnostmi in potrebami bi morali imeti možnost sodelovati v izobraževanju.

– Ljudje z invalidnostmi potrebujejo posebno pozornost, ker so v družbi močno prikrajšani.

– Čeprav so sektorske meje velike, je sodelovanje med izobraževanjem odraslih in invalidskimi storitvami smiselno.

– Najboljši prvi korak je majhen, jasen projekt, kot je na primer organizacija inkluzivnega kuharskega tečaja.

– Inkluzija je zelo raznolika in ljudje imajo zelo različne omejitve in invalidnosti. Obravnava tega zahteva trud, čas in denar.

– Razvoj inkluzivnih kompetenc je ključnega pomena, kar pomeni, da bi se morali zaposleni – od vodstva do storitvenega osebja – dodatno izobraževati na področju inkluzije.

– Inkluzijo je treba upoštevati v vseh fazah vzgojno-izobraževalnega dela: od trženja do oblikovanja prostorov, razvoja analogne in digitalne izobraževalne ponudbe do didaktike in evalvacije.

– Inkluzija potrebuje tudi zanesljivo redno financiranje izobraževanja odraslih. Ustrezni zakoni o nadaljnjem izobraževanju bi morali zagotoviti ustrezna dodatna sredstva za inkluzivne tečaje in udeležbo ljudi z invalidnostmi, ne pa te naloge prenesti samo na zavezanost posameznikov.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani projekta: https://www.inclusion-adult-education.net/