Uspešen zaključek končnega multiplikativnega dogodka projekta FeSTEM “Razbijanje steklenega stropa” (Breaking the glass ceiling)

Dogodek z naslovom “Razbijanje steklenega stropa” (Breaking the glass ceiling) v kontekstu evropskega projekta “Opolnomočenje žensk v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki v visokem izobraževanju (FeSTEM)” je bil z velikim uspehom izveden v četrtek, 2. junija, na Ciprski tehnološki univerzi v Limassolu.

Dogodek je odprl rektor Ciprske tehnološke univerze, ki je poudaril pomemben prispevek projekta FeSTEM k strategiji univerze v njenih prizadevanjih za usklajevanje s cilji trajnostnega razvoja (Cilj 4 Kakovostno izobraževanje in Cilj 5 Enakost spolov).

Izjemnega pomena je bila predstavitev Anne Aristotelous, direktorice oddelka za centralne zapore, ki je predstavila primer omenjenega oddelka kot zgled pogumnega vodstva, ki mu je uspelo premagati ovire in težave s pristopom, osredotočenim na človeka ter s sledenjem načelom kulture in spolne občutljivosti. Pristop gospe Aristotelous in njene ekipe je prinesel bistvene izboljšave, s čimer se je organizacija uveljavila kot zgled v Evropski uniji.

Sledila je obširna predstavitev rezultatov projekta FeSTEM, ki jo je podala dr. Antigoni Parmaxi, koordinatorka projekta. Glavni cilj projekta FeSTEM je spodbujanje inovativne pedagoške metode, ki študentom visokega šolstva omogoča uporabo tradicionalnih in računalniško bogatih orodij za ustvarjanje deljivih eksponatov, ki lahko služijo kot vodilni modeli za spodbujanje žensk, da ostanejo aktivne na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM). Projektu je uspelo implementirati inovativen pristop poučevanja in učenja, ki je študente postavil v središče učnega procesa in jih senzibiliziral za izzive, ki so občutljivi na spol. Rezultati projekta so na voljo tukaj: https://festemproject.eu/resources/

Dr. Marianna Prokopi-Demitriadi, soustanoviteljica treh certificiranih inovativnih biotehnoloških podjetij, Theramir Ltd, Promed Bioscience Ltd in RSL Revolutionary Labs Ltd, je poudarila pomen vodenja pri nadaljnjem privabljanju žensk v znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko. Poleg tega je poudarila pomen medsebojnega podpiranja in promocije spolno občutljivih pedagoških pristopov, kot je tisti, ki je bil vzpostavljen v projektu FeSTEM, za promocijo vzornikov in voditeljev za študente in mlade strokovnjake. Na koncu je dr. Parmaxi poudarila dragocene prednosti skupnosti FeSTEM (spletna platforma FeSTEM) in skupnosti prakse (CoP) kot mesta za povezovanje, razpravo in dostop do storitev in učnega gradiva.

Dr. Maria Perifanou z Univerze v Makedoniji in Irini Christou s Ciprske tehnološke univerze sta predstavili izvajanje metodologije projekta FeSTEM ter oblikovanje spolno občutljivih razstav s strani študentov organizacij/univerz, ki sodelujejo na univerzi.

Na koncu so se udeleženci udeležili odprte razprave, ki jo je povezovala dr. Melita Menelaou, specialna pedagoginja na Oddelku za kemijsko inženirstvo Tehnološke univerze na Cipru. Panel so sestavljali Eliza Loucaidou Kassianidou, direktorica Deloitte Innovation & Entrepreneurship Centre, ARIS A Really Inspiring Space, dr. Efi Nisiforou, predavateljica na Univerzi v Nikoziji, dr. Stella Manoli, pedagoška sodelavka na Univerzi v Strathclyde, George Kokou, koordinator v University Liaison Office in Antigoni Komodiki, izvršna direktorica pri JA Cyprus. Udeleženci so razpravljali o težavah, na katere so naleteli, ter o tem, kako je treba spodbujati politike, ki so občutljive na spol, na lokalni/nacionalni/evropski in mednarodni ravni ter odgovorili na številna vprašanja javnosti.

Konferenčna dvorana je bila polna študentov, akademikov, strokovnjakov in osebja Ciprske tehnološke univerze, ki so imeli priložnost spoznati rezultate projekta FeSTEM.

Dogodek se je zaključil s prikazom in podelitvijo nagrad za najbolj ustvarjalne eksponate študentov. Najbolj kreativno razstavo, občutljivo na spol, je ustvarila Natalie Evagorou, študentka programa MSC Interaction Design.

Za nadaljnje informacije o naslednjih korakih projekta:

Obiščite uradno spletno stran projekta: https://festemproject.eu/resources/

Spletna učilnica: https://festemproject.eu/learning/

FeSTEM platforma skupnosti: https://festem.network/

Všečkajte projektno stran na Facebooku: https://www.facebook.com/festemeuproject/

Sledite aktivnostim projekta na Twitterju: @festemeuproject

Dogodek je dostopen tudi tukaj: https://youtu.be/HJzlqCSKF0s