Projekt FESTEM z novimi rezultati

Izobraževalni center Geoss že skoraj dve leti sodeluje v evropskem projektu FeSTEM, ki se izvaja v okviru programa Erasmus+. Projekt, v katerem sodeluje šest partnerjev iz petih evropskih držav (The Cyprus University of Technology s Cipra, ARIS s Cipra, CESIE iz Italije, University of Macedonia iz Grčije, MAGENTA Consultoria iz Španije, IC Geoss iz Slovenije), se je prevesil v drugo polovico, zaključuje se namreč junija prihodnje leto. Projekt FeSTEM naslavlja opolnomočenje žensk v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki – tako imenovanih področjih STEM. Glavni cilj projekta je spodbujanje inovativnega pedagoškega pristopa, ki bo študentkam in študentom visokega izobraževanja omogočil uporabo tradicionalnih in računalniško bogatih orodij za ustvarjanje eksponatov, ki bodo služili kot mentorski modeli za spodbujanje deklet in žensk, da ostanejo aktivne na področjih STEM.
Partnerji smo se pred kratkim udeležili četrtega mednarodnega projektnega sestanka, ki je potekal v spletni obliki. Trenutno poteka zaključevanje tretjega sklopa aktivnosti – FeSTEM metodologije, ki obsega učne načrte za posamezna STEM področja (znanost, tehnologijo, inženirstvo, matematiko). Metodologijo bomo v začetku prihodnjega leta evalvirali s sodelovanjem nacionalnih delovnih skupin v vsaki državi – t.i. STEM MAKER timov. Metodologijo bomo partnerji preizkusili v kontekstu resničnih predavanj s področja STEM v visokem izobraževanju ter jo v končni obliki integrirali na spletno učno platformo FeSTEM.
 Istočasno zaključujemo še en rezultat projekta, in sicer je to FeSTEM orodje namenjeno industriji. FeSTEM orodje nagovarja izzive, s katerimi se bodo zelo verjetno srečale ženske in dekleta na začetku ali kasneje v svoji karieri na STEM področjih, dobre prakse in politike, ki se po svetu uporabljajo za spodbujanje sodelovanja žensk v STEM poklicih ter nudi tudi priporočila za organizacije in odločevalce.
Eden pomembnejših rezultatov projekta je FeSTEM platforma mreže skupnosti, ki je v zaključni fazi in bo namenjena vsem zainteresiranim deležnikom s STEM področij. Platforma bo omogočala mreženje, izmenjavo znanja in izkušenj, interakcijo in komunikacijo med registriranimi uporabniki ter sodelovanje v tematskih skupinah – krožkih. Prav tako bodo na njej predstavljene navdihujoče resnične zgodbe žensk in deklet, aktivnih na STEM področjih. Več o sami platformi in možnosti registracije bo objavljeno v naslednjih tednih preko kanalov projekta.
Za več informacij o projektu obiščite projektno spletno stran https://festemproject.eu/ ali FB stran https://www.facebook.com/festemeuproject  ali spremljajte novosti projekta na Twitterju @festemeuproject.

Vir fotografije:  https://pixabay.com/