Inženirka leta in projekt FeSTEM

Na slavnostni razglasitvi Inženirka leta 2020, ki je potekala 6. januarja, so po izboru žirije naziv Inženirka leta 2020 podelili Jasni Hengović, razvijalki programske opreme v podjetju Cosylab. Na tretjem slovenskem izboru so premierno podelili tudi posebno priznanje inženirki – učiteljici za vseživljenjsko delo pri vzgoji in razvoju talentov, ki ga je prejela Alenka Knez. Letošnji izbor je bil s 53 prijavami rekorden, v treh letih pa so se na razpis prijavile kar 103 izjemne posameznice z inženirskih področij.

Z izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo problem ´nevidnosti´ inženirk v družbi. Cilj izbora je s spoznavanjem slovenskih inženirk pokazati, kako zanimive stvari počnejo in kako s svojim znanjem in delom prispevajo k napredku. Z izborom Inženirka leta vsako leto javnosti predstavijo 10 zanimivih inženirk – oseb, ki s svojo osebnostjo in delom mlade lahko spodbudijo, navdušijo ali opogumijo za odločitev o inženirski študijski ali poklicni poti. Izmed 10 nominirank vsako leto ena prejme priznanje Inženirka leta. V središče izbora Inženirka leta ne postavljajo inženirskih dosežkov posameznice, temveč odliko ali njen potencial, da je kot inženirka zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Namen izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk. Izbor je del projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade z dogodki na gimnazijah in šolskih centrih že deseto leto navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.

Inženirka leta 2019 je bila dr. Aida Kamišalić Latifić, ki smo jo lani spomladi intervjuvali za potrebe nacionalne analize stanja v okviru našega aktualnega Erasmus + projekta FeSTEM, prav tako smo izbor inženirke leta opisali v omenjeni analizi kot prepoznan primer dobre prakse. Projekt FeSTEM namreč naslavlja problematiko opolnomočenja žensk na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (t.i. področja STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics), in jih spodbuja, da ostanejo aktivne na tem področju tudi po koncu študija. Projekt trenutno vstopa v tretjo fazo, izdelavo FeSTEM metodologije, ki bo sledila izdelani analizi stanja na področju izzivov žensk v STEM poklicih oz. študiju in izdelanem spolno občutljivem orodju oz. t.i. Gender Sensitive Toolbox.

V vseh fazah projekta sodelujejo t.i. nacionalni STEM MAKER timi, ki smo jih vzpostavile vse partnerske organizacije projekta. Skupino sestavljajo akademiki (predavatelji, profesorji, raziskovalci) in študentje, ki predavajo oz. študirajo na področju STEM – trenutno v naši skupini sodelujejo 3 akademiki in 5 študentov, še vedno pa se nam lahko pridružijo novi člani, ki jih zanima problematika projekta in imajo radi nove izzive na svojem poslovnem oziroma študijskem področju. Vloga STEM MAKER tima je zlasti, da podaja povratne informacije na izdelana gradiva in orodja v okviru projekta, sodeluje pri njihovi pilotni izvedbi oz. testiranju ter na lokalnih in mednarodnih projektnih dogodkih, s tem pa člani skupine bogatijo tudi svoje poslovne mreže in osebne reference.

Vabljeni, da nas spremljate na spletni strani https://festemproject.eu/ ali na Facebook strani https://www.facebook.com/festemeuproject.

Več o naših projektih in možnostih sodelovanja si lahko preberete na naši spletni strani https://www.ic-geoss.si/projekti/aktualni-projekti/.