Drugo partnersko srečanje Erasmus projekta IPR4SC

V Rimu poteka drugo partnersko srečanje Erasmus projekta IPR4SC, ki naslavlja razvijanje veščin na področju odprtih podatkov pravic intelektualne lastnine za krožno in trajnostno gospodarstvo. V prvi fazi smo izvedli obsežno analizo potreb na področju veščin IP za gospodarstvo, iz katere izhajajo nadaljnje aktivnosti projekta. Tako smo razpravljali o nastajajoči spletni platformi IP Monitor, ki bo zajemala bazo patentov, povezanih z zelenim in krožnim gospodarstvom ter s pomočjo delavnice definirali osnutek vprašanj za navigiranje uporabnikov na platformi (t.i. user journey). Nadaljevali bomo z oblikovanjem tečaja in modulov I2P for Green, ki jih bomo konec leta testirali oz. izvedli v partnerskih organizacijah s področja HEI in VET. Vsekakor gre za temo, ki jo predvsem študentje tako v visokem kot poklicnem izobraževanju, pa tudi veliko predavateljev, ne poznajo dovolj in jim bodo okrepljene veščine na tem področju pomagale pri njihovem delu ali novi zaposlitvi.