Čustvena inteligenca mladih

V okviru projektnega dela na IC Geoss vse več pozornosti namenjamo mladim in krepitvi veščin mladinskih delavcev. Od leta 2018 izvajamo projekt PUM-O (Projektno učenje mlajših odraslih), eden naših novejših projektov na omenjeno temo pa je ERASMUS+ projekt LYBER – Let Young be Resilient! – Naj bodo mladi odporni! 
V projektu sodelujemo z organizacijami iz Italije, Hrvaške in Španije. Projektni partnerji smo se že udeležili prvega projektnega sestanka na Siciliji, sedaj pa raziskujemo področje čustvene inteligence, poznavanje pojma čustvene inteligence in razširjenost njene uporabe v vsakdanu mladih ter razširjenosti njene uporabe med mladinskimi delavci pri delu z mladimi.
Mlade do 30 let vabimo k reševanju spletnega vprašalnika na temo čustvene inteligence.
Rezultati nam bodo omogočili vpogled in primerjavo poznavanje pojma čustvene inteligence po državah in vpogled kako pomembna se mladim in mladinskim delavcem zdi uporaba čustvene inteligence v vsakdanu ter pri delu z mladimi.
Povezava do vprašalnika: https://forms.gle/CrRE7fzBvvToNGBc8

Vprašalnik je anonimen in reševanje vam ne bo vzelo več kot 5 minut. Hvala že vnaprej za sodelovanje!