Kompetenčni okvir arhitekta post-humanizma

Projekt Arhitekt Post-Humanizma (PHA) je namenjen razvoju, testiranju in razširjanju inovativne metodologije, ki jo bodo uporabljale organizacije poklicnega izobraževanja in usposabljanja na decentraliziranih območjih za izobraževanje mladih učencev o trajnosti in družbenih inovacijah. Z izvajanjem te metodologije želimo prispevati h izgradnji in krepitvi odpornih, za prihodnost pripravljenih in privlačnejših sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na decentraliziranih območjih, ki lahko mladim pomagajo pri iskanju izobraževalnih priložnosti in novih zaposlitvenih priložnosti, prilagojenih njihovim potrebam.

Projekt Arhitekt Post-Humanizma je razvil kompetenčni okvir, ki temelji na zbirki dobrih praks in rezultatih fokusnih skupin v partnerskih državah in se sklicuje na metodologijo arhitekture post-humanizma ter cilje in vrednote Novega evropskega Bauhausa (EU, 2022): Novi evropski Bauhaus je ustvarjalna in interdisciplinarna pobuda, ki povezuje Evropski zeleni dogovor (European Green Deal) z našimi življenjskimi prostori in izkušnjami. Pobuda Novi evropski Bauhaus nas vse poziva, da si zamislimo in skupaj zgradimo trajnostno in vključujočo prihodnost, ki bo lepa za naše oči, um in dušo. (Novi evropski Bauhaus, 2022).

Kompetenčni okvir je bil razvit na podlagi rezultatov fokusnih skupin v partnerskih državah. Pred fokusnimi skupinami je vsak partner izbral in predstavil dve dobri praksi iz vsake države, čemur je sledila analiza in angažiranje deležnikov, ki je predstavilo dobre prakse kot primer post-humane arhitekture v praksi. Cilj ogrodja veščin in kompetenc je bil ustvariti samoocenjevalno mrežo, ki jo je mogoče uporabiti tako pri usposabljanju kot pri samoučenju. Ogrodje vključuje definicijo in deskriptorje za vsako kompetenco, ki pojasnjujejo ustrezno znanje, veščine in odnose. Kompetenčni okvir temelji na evropskem trajnostnem kompetenčnem okviru (GreenComp) in drugih ustreznih okvirih za mehke veščine in trajnost kot tudi za mehke veščine in kompetence, kot so kulturna občutljivost, angažiranje v skupnosti in vključenost.

Za dodatne informacije vas vabimo k ogledu kompetenčnega okvira Arhitekta post-humanizma framework of competences – PHA and logo (cmeducations.se) in druge informacije o projektu na naši spletni strani Post Human Architect – Changemaker Educations (cmeducations.se)

Vir fotografije: https://www.buildup.eu/en/explore/links/new-european-bauhaus-project