Odlični končni rezultati projekta PHA!

Projekt Arhitekt post-humanizma (Post Human Architect – PHA) se je končal decembra 2023, zato se je partnerstvo v začetku decembra sestalo na zadnjem srečanju v Bodnu na Švedskem, da bi pregledali razvite rezultate in dokončali zadnji rezultat projekta, sistem certificiranja PHA. Srečanje je gostil koordinator, Changemaker Educations, na podeželju na turistični kmetiji Peetgården, vključevalo pa je tudi terenski obisk rastlinjaka, ogrevanega z odpadno toploto, ki prihaja iz podatkovnega centra v Bodnu.

Partnerji so se strinjali, da so razviti rezultati visoke kakovosti in zelo zanimivi za naše deležnike, kot je bilo izraženo tudi na naših nacionalnih multiplikativnih dogodkih, organiziranih v vsaki državi. Projekt se je začel z razvojem okvira kompetenc PHA, ki temelji na zbirki dobrih praks in rezultatih fokusnih skupin v vseh partnerskih državah, in ki opisuje potrebne kompetence za profil arhitekta post-humanizma. Cilj kompetenčnega okvira je bil ustvariti mrežo za samoocenjevanje, ki jo je mogoče uporabiti tako pri usposabljanju kot pri samostojnem učenju. Okvir vključuje definicijo in deskriptorje za vsako opredeljeno kompetenco ter nadaljnjo razlago potrebnega znanja, spretnosti in odnosov, pomembnih za to kompetenco.

Drugi rezultat je program usposabljanja PHA, katerega namen je razviti veščine udeležencev, tako trde veščine – npr. znanje o trajnosti – kot mehke veščine – npr. kulturna občutljivost -, da bi “odklenili” njihove sposobnosti pri sprejemanju ekosistemskega pristopa pri ” branju« prostora ter premislek o tem prostoru na kreativen in trajnosten način. Program usposabljanja je namenjen izobraževalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, zlasti tistim, ki delajo na decentraliziranih območjih, ki se ukvarjajo s sektorji kot so znanost, arhitektura, načrtovanje, umetnost, oblikovanje, razvoj podeželja, antropologija, trajnost – in njihovim učencem. V priročniku za usposabljanje PHA lahko najdete celoten vodnik po tečaju, sestavljen iz vrste aktivnosti, ki tečajnike vodijo do razvoja ideje o regeneraciji za določen ekosistem.

Tretji rezultat projekta vključuje razvoj dveh inovativnih izobraževalnih iger PHA za nadaljnje spodbujanje kompetenc arhitekta post-humanizma, opredeljenih v okviru kompetenc PHA. Ena od iger je Cards against the Apocalypse, druga pa se imenuje Holistica. Družabni igri, ki so ju razvili študentje oblikovanja iger Futuregames, so bile testirane med transnacionalnim učnim dogodkom, ki je potekal maja 2023 na Danskem.

Zadnji rezultat, ki je bil dokončan decembra, je sistem certificiranja PHA, ki bo uporabnikom omogočil pridobitev formalnega priznanja pridobljenih veščin s certifikatom, ki ga je mogoče vključiti v učenčev življenjepis Europass. Certifikat bo udeležencem pomagal pokazati, da imajo veščine, povezane s figuro arhitekta post-humanizma. Za pridobitev certifikata PHA mora učeči se izpolnjevati zastavljena merila, ki bodo ocenjena s spletnim ocenjevalnim orodjem (spletni vprašalnik, ki vsebuje 69 vprašanj iz vseh 10 definiranih kompetenc). Učenec, ki opravi spletno ocenjevanje, prejme potrdilo, ki ga ustvari spletna platforma in ga je mogoče natisniti ali skenirati s kodo QR. Del tega rezultata so tudi Smernice za v prihodnost usmerjene evropske ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ponujajo pregled rezultatov projekta PHA in osvetljujejo, kako jih lahko uporabljajo izobraževalni centri in ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki jih zanima pristop arhitekture post-humanizma.

Obiščite nas na spletni strani projekta, da si ogledate in prenesete končne projektne rezultate, ki so na voljo v angleščini: https://cmeducations.se/posthumanarchitect

Sistem certificiranja PHA je dostopen tudi na naši spletni strani pod projektom PHA https://www.ic-geoss.si/projekti/arhitekt-post-humanizma/