Arhitekt post-humanizma na Danskem

V okviru Erasmus projekta PHA – Arhitekt post-humanizma, je med 30. majem in 1. junijem v Aalborgu na Danskem potekala 2. mednarodna aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja (LTT), ki jo je gostil danski partner AALBORG UNIVERSITET. Udeležili smo se jo tudi s strani IC Geoss skupaj z zunanjimi deležniki.

Dogodek je potekal v okviru 3. faze projekta PHA, ki je namenjena testiranju izobraževalnih iger, ki izhajajo iz predhodno razvite inovativne metodologije PHA. Igre bodo uporabljale organizacije poklicnega izobraževanja in usposabljanja na decentraliziranih območjih za izobraževanje mladih učečih se o trajnosti in družbenih inovacijah. Z izvajanjem metodologije PHA želimo prispevati k izgradnji in krepitvi odpornih, za prihodnost pripravljenih in privlačnejših sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na decentraliziranih območjih, ki lahko mladim pomagajo pri iskanju izobraževalnih priložnosti in novih zaposlitvenih priložnosti, prilagojenih njihovim potrebam.

Aktivnost LTT je potekala tri dni. Namen prvega dne je bila predstavitev projektnih ciljev, aktivnosti, dosedanjih rezultatov in PHA metodologije usposabljanja. Poleg danske partnerske univerze, so se aktivnosti udeležili tudi drugi partnerji IC GeossChangemaker Educations AB (Švedska), Einurð (Islandija), Sineglossa (Italija), Farm Cultural Park (Italija) – in zato je bil glavni cilj prvega dne tudi spoznavanje drugih udeležencev. Danski partnerji so nas v sklopu projekta odpeljali na ogled univerzitetnega mesta Aalborg in prisrčne kavarne/knjigarne Buens Bogcafe, ki je 1. specializirana LGBTQ+ kavarna v okolju.

Drugi dan LTT-ja je bil v celoti posvečen testiranju izobraževalnih iger, ki so jih razvili študentje univerze FutureGames v Bodnu, ki se specializirajo za igre (tako računalniške, kot klasične). Oblikovali so dve namizni igri za prakticiranje veščin arhitekta post-humanizma na neformalen, interaktiven in privlačen način. Igri sta dokazali, da lahko pogovor o resnih temah izhaja tudi iz zabavnih aktivnostih, kar je še posebej pomembno za poklicno izobraževanje. Kot smo udeleženci ugotovili, je prednost učencev poklicnega izobraževanja prav ta, da se učijo preko dela in velikokrat neradi na dolgo in široko diskutirajo, zato moramo do njih pristopiti na poseben in dostopen način. Družabni igri sta se izkazali kot dobra produkta, ki na domiseln in sproščen način vodita v razmišljanje in debato o trajnostnih in inovativnih rešitvah za soočanje z izzivi v majhnih skupnostih (izoliranost, pomanjkanje storitev, mobilnost, odseljevanje, depopulacija, staranje prebivalstva, pomanjkanje priložnosti za mlade). Dan smo zaključili s povratnimi informacijami udeležencev in evalvacijo pridobljenih kompetenc z igranjem iger.

Zadnji dan LTT-ja je potekal bolj sproščeno. Med udeleženci se je razvila vsesplošna debata o uporabnosti iger in njihovi implementaciji. Prav tako smo evalvirali sam dogodek in ocenili pridobljene veščine v kontekstu kompetenčnega okvirja, ki je bil razvit v 1. fazi projekta in temelji na zbirki dobrih praks in rezultatih fokusnih skupin v partnerskih državah in se sklicuje na metodologijo arhitekture post-humanizma ter cilje in vrednote Novega evropskega Bauhausa.

Projekt predstavlja dokaj novo temo, ki je mnogim neznana, a dobra plat projekta je ravno to, da si želi približati temo, ki se jo marsikdo hitro ustraši, na igriv in nevsiljiv način. Za več informacij o projektu nam lahko sledite na spletni strani projekta, kjer bosta objavljeni in prosto dostopni tudi dokončani namizni igri in ostali projektni rezultati.