Metodologija usposabljanja PHA

Projekt Arhitekt post-humanizma (Post Human Architect – PHA) je namenjen spodbujanju pristopa regeneracije krajev in družbenih inovacij, ki ga navdihujejo načela Novega evropskega Bauhausa New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together. (europa.eu). Gre za pobudo Evropske unije, ki se je začela leta 2021 za predstavljanje in graditev prihodnost, ki nas bogati in jo navdihujeta umetnost in kultura, ki se odziva na potrebe, ki presegajo funkcionalnost, trajnostno, v harmoniji z naravo, okoljem in našim planetom ter vključujoče, spodbuja dialog med kulturami, disciplinami, spoli in starostjo.

Cilj projekta je zagotoviti praktična orodja za pomoč pri premagovanju antropocentričnega pristopa, osredotočenega na človeka, v korist ekosistemskega pristopa, po katerem ljudje in narava, tehnologija in kultura sobivajo v harmoniji ter sodelujejo za izboljšanje naših življenjskih in družbenih pogojev.

Po mednarodni aktivnosti usposabljanja na Danskem, ki jo je letos maja gostila partnerska Univerza Aalborg, je projektni partner Sineglossa razvil metodologijo usposabljanja PHA, ki temelji na najnovejšem okviru kompetenc in rezultatih fokusnih skupin v partnerskih državah ter z referenco na metodologijo arhitekture post-humanizma ter cilje in vrednote Novega evropskega Bauhausa (EU, 2022). Metodologija usposabljanja PHA se vrti okoli figure “arhitekta post-humanizma”. Kdo je ta oseba? Ne arhitekt v ožjem pomenu besede, ampak nekdo, ki je sposoben interpretirati prostore z ekosistemske perspektive in si zamisliti nove trajnostne pristope, rabe in priložnosti za tiste, ki v njih živijo ali bi jih lahko naseljevali: arhitekte in oblikovalce, pa tudi kulturne menedžerje, humaniste, umetnike in tehnologe.

Alessia Tripaldi, vodja raziskav in usposabljanja pri Sineglossi, je pojasnila, da je metodologija namenjena izobraževalcem v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, zlasti tistim, ki delajo na decentraliziranih območjih, ki se ukvarjajo s sektorji kot so znanost, arhitektura, načrtovanje, umetnost, oblikovanje, razvoj podeželja, antropologija, trajnost – ter njihovi učenci. »Zaradi geografskih ovir podeželska in decentralizirana območja ponujajo manj priložnosti za udeležbo v programih usposabljanja in izpopolnjevanja tako izobraževalcem kot udeležencem usposabljanj. Cilj tega usposabljanja je opremiti izobraževalce z metodologijami in orodji za obravnavo novih okvirov – kot sta Novi evropski Bauhaus in Zeleni dogovor – in izzivov – kot so trajnost in družbene inovacije«, pravi Alessia. Poleg tega dokument vsebuje nekaj nasvetov in predlogov za tiste, ki želijo usposabljanje uporabiti pri drugih ciljnih skupinah (učenci osnovnih šol in občani). Cilj različnih aktivnosti usposabljanja je razviti veščine udeležencev, tako trde veščine – npr. znanje o trajnosti – kot mehke veščine – npr. kulturna občutljivost -, da bi “odklenili” njihove zmožnosti pri sprejemanju ekosistemskega pristopa pri »branju ” prostora in ponovnem premisleku o tem prostoru na kreativen in trajnosten način.

Projekt se je v naslednjih mesecih nadaljeval z razvojem izobraževalne igre, ki jo je vodil partner Changemaker iz Švedske ter oblikovanjem sistema certificiranja PHA za priznavanje pridobljenih kompetenc, ki ga vodi Izobraževalni center Geoss.

Obiščite spletno stran projekta, da prenesete celotno metodologijo: www.cmeducations.se/posthumanarchitect