Uspešno izvedene aktivnosti projekta PHA –

Arhitekt post-humanizma

V okviru Erasmus projekta PHA – Arhitekt post-humanizma, je med 15. in 17. novembrom v Favari na Siciliji potekala mednarodna aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja (LTT), ki jo je gostil italijanski partner Farm Cultural Park.

“Arhitektura post-humanizma je hibridna disciplina, ki sicer izhaja iz arhitekture, danes pa le to PRESEGA – namenjena je organizaciji človeškega prostora – in se spreminja v kompetenco, ki združuje več pristopov: znanstveni/okoljski, estetski, etični, abolicionistični, antropološki.

Post-human arhitekti lahko opazujejo in interpretirajo ne le prostor, temveč družbeno stvarnost – od svojega lastnega delovnega prostora/ oz. službe do svojega doma/ oz. družinskega življenja ali javnega trga svojega mesta/ oz. skupnosti – v smislu funkcionalnosti in ODNOSA med prostorom in človekom ter si predstavljajo nove funkcionalnosti in možne transformacije le-tega.”

Ideologija arhitekta post-humanizma je tesno povezana z novim evropskim Bauhausom New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together. (europa.eu), ki je ustvarjalna in interdisciplinarna pobuda, ki povezuje evropski zeleni dogovor z našimi življenjskimi prostori in izkušnjami.

Vse nas poziva, da si predstavljamo in skupaj gradimo trajnostno in vključujočo prihodnost, ki je lepa za naše oči, um in dušo.”

Dogodek je bil organiziran ob zaključevanju prve faze projekta, v kateri smo partnerji skupaj z nacionalnimi fokusnimi skupinami opredelili ključne kompetence (veščine, znanja in odnose), ki naj bi jih obvladal lik oziroma profil arhitekta post-humanizma. K sodelovanju v naši fokusni skupini smo povabili različne deležnike s področja lokalnega podjetništva in inovativnosti, višjega in poklicnega izobraževanja, arhitekture, dopolnilne dejavnosti na kmetiji in interpretacije kulturne dediščine, regionalnega razvoja, turizma in promocije na regionalni ravni, lokalnega političnega odločanja, lokalne zadruge za podjetništvo in mreženje idr. Z udeleženci smo razpravljali o različnih vidikih arhitekture post-humanizma in na osnovi povratnih informacij pripravili nacionalna poročila, ki so služila opredelitvi kompetenc lika arhitekta post-humanizma, ki jo je pripravil islandski partner Einurd. V prvi fazi smo prav tako identificirali in opisali študije primerov arhitekture post-humanizma v partnerskih državah s pomočjo intervjujev z nosilci teh lokacij. IC Geoss je v tem pogledu prepoznal in k sodelovanju povabil Expano Murska Sobota in Center Rinka.

V drugi fazi je italijanski partner Sineglossa oblikoval osnutek metodologije PHA, ki sledi definiranim kompetencam v prvi fazi. V okviru omenjene mednarodne aktivnosti LTT smo se partnerji se skupaj z ostalimi udeleženci (deležniki iz vseh držav) seznanili z osnutkom metodologije in jo tudi praktično preizkusili na lokaciji nedavno odprtega kulturnega centra Farm Cultural Park v 200 let stari obnovljeni zgradbi v Mazzarinu, z zanimivim raziskovalnim delom po skupinah.

Na osnovi metodologije PHA bo v tretji fazi s strani švedskega partnerja Changemaker Educations oblikovana inovativna izobraževalna igra za prakticiranje veščin oz. kompetenc, ki jih potrebuje profil arhitekta post humanizma. V zadnji fazi bo IC Geoss izdelal sistem certificiranja v skladu z nacionalnimi in Evropskimi ogrodji kvalifikacij za priznavanje veščin arhitekta post-humanizma

Nedvomno gre za precej drugačen projekt z dokaj novo temo, za katero pa smo prepričani, da bo v bodoče nepogrešljiva za trajnostni razvoj naših lokalnih skupnosti.

Za seznanitev z aktualnim dogajanjem in rezultati projekta nam sledite na spletni strani projekta https://cmeducations.se/posthumanarchitect