RESONANT2021-07-15T13:05:18+02:00

RESONANT – Podjetništvo s področja kulture za mlade iz skupine NEET in zagonska podjetja

Cilji

 • Okrepiti podjetniške kompetence s področja kulture (»Cultural Entrepreneurship«) na evropski ravni.
 • Najti skupno definicijo podjetništva s področja kulture na evropski ravni.
 • Prispevati k izboljšanju temeljnih ključnih veščin, povezanih s podjetništvom s področja kulture, z namenom soočanja z izzivi na trgu dela.

Aktivnosti

 • Mednarodni projektni sestanki
 • Analiza in priprava poročil o veščinah v kulturnem podjetništvu
 • Razvoj metodologije
 • Testne in pilotne aktivnosti učnih aktivnosti

Rezultati

 • Poročilo o podjetništvu s področja kulture v Evropi, izdelano na podlagi analize.
 • Orodje za usposabljanje za krepitev podjetništva s področja kulture.
 • Interaktivna spletna platforma/ zemljevid podjetij s področja kulture v Evropi.

Vplivi na okolje

 • Projektni parterji bodo pridobili/okrepili znanje o podjetništvu s področja kulture in imeli priložnosti za povezovanje, mreženje, izmenjavo mnenj.
 • Z izvajanjem multiplikativnih dogodkov bodo projektni partnerji širili rezultate projekta, jih uporabljali za usposabljanje zaposlenih.
 • Vzpostavljena bo spletna platforma in spletna stran projekta.
 • Z uporabo orodij RESONANT bo trg dela pridobil bolj zaposljivo kategorijo oseb, ki bodo sposobne reagirati na potrebe trga dela.

Partnerji

Projekt traja od 3. 11. 2019 do 2. 1. 2022, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA RESONANT
VSE NOVICE PROJEKTA RESONANT
Go to Top