RESONANT2020-05-27T11:57:59+01:00

RESONANT – Podjetništvo s področja kulture za mlade iz skupine NEET in zagonska podjetja

Cilji

 • Povečati kompetence na področju kulturnega podjetništva na evropski ravni
 • Najti skupno definicijo kulturnega podjetništva na evropski ravni
 • Prispevati k izboljšanju temeljnih ključnih veščin, povezanih s kulturnim podjetništvom z namenom soočanja z izziv na trgu dela
 • Povečati zavedanje o kulturnem podjetništvu preko inovacij in digitalnih medijev

Aktivnosti

 • Mednarodni projektni sestanki
 • Analiza in priprava poročil o veščinah v kulturnem podjetništvu
 • Razvoj metodologije
 • Testne in pilotne aktivnosti učnih aktivnosti

Rezultati

 • Poročilo o izvedenih študijah
 • Spletni interaktivni zemljevid dobrih praks
 • Interaktivna spletna platforma za usposabljanje

Vplivi na okolje

 • Projektni parterji bodo pridobili/povečali znanje o kulturnem podjetništvu in imeli priložnosti za povezovanje, mreženje, izmenjavo mnenj.
 • Z izvajanjem multiplikativnih dogodkov bodo projektni partnerji širili rezultate projekta, jih uporabljali za usposabljanje zaposlenih, učečih se.
 • Vzpostavljena bo spletna platforma projekta in spletna stran, ki jo bodo lahko obiskali tudi tisti, ki niso neposredno povezani s projektom. Rezultati projekta jim bodo omogočili, da rastejo na poklicni in osebni ravni.
 • Z uporabo RESONANT orodij bo trg dela pridobil bolj zaposljivo kategorijo oseb, ki bodo sposobne reagirati na potrebe dela.

Partnerji

SPLETNA STRAN PROJEKTA RESONANT
VSE NOVICE PROJEKTA RESONANT