Nove priložnosti za izobraževanje odraslih preko novih projektov IC Geoss v programu Erasmus+ All in

2020-11-18T10:00:15+01:00

Nove priložnosti za izobraževanje odraslih preko novih projektov IC Geoss v programu Erasmus+ All in Na Izobraževalnem centru Geoss smo v spomladanskem času intenzivno pripravljali več prijav za razpis programa Erasmus+. Uspešni smo bili z dvema projektoma na področju izobraževanja odraslih, ki obravnavata različni aktualni temi in naslavljata različne ciljne skupine. Projekt 'ALL IN - Vse vključujoče izobraževanje in vključevanje odraslih: novi pristopi k sodelovanju' temelji na Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov, ki je jasno določila, da je invalide potrebno vključevati tudi v izobraževanje odraslih: invalidi bi morali imeti možnost sodelovanja v izobraževanju odraslih, [...]

Nove priložnosti za izobraževanje odraslih preko novih projektov IC Geoss v programu Erasmus+ All in2020-11-18T10:00:15+01:00