Partnerstvo IPR4SC za razvoj veščin na področju pravic intelektualne lastnine

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je 15. in 16. septembra gostila mednarodni projektni sestanek novega Erasmus projekta IPR4SC, ki naslavlja razvijanje veščin na področju uporabe odprtih podatkov pravic intelektualne lastnine (IPR) za trajnostno in krožno gospodarstvo. Partnerji smo na srečanju razpravljali o posameznih komponentah vprašalnika, s katerim bomo v prvi fazi identificirali potrebe naših ciljnih skupin na tem področju ter načinih za doseganje ciljnih skupin. S tem namenom vas lepo vabimo k sodelovanju – povezava do ankete je objavljena na naši Facebook strani. Posebej k sodelovanju vabimo predavatelje in študente s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) ter inovativna in visoko-tehnološka podjetja. V nadaljevanju bomo razvili podatkovno bazo IPR Monitor ter različna učna gradiva in orodja za krepitev omenjenih veščin.

Več o projektu: www.ipr4sc.eu